Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

drs. E.A.W. Janssen-de Ruijter

Promovendus 

TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and wellbeing

Mijn promotieonderzoek in beeld

http://www.ggzei.nl/posts/trajecten-en-profielen-een-promotieonderzoek

http://www.ggzei.nl/posts/4-risicoprofielen-jeugd-catamaran

https://www.ggzei.nl/posts/vier-risicoprofielen-wat-betekent-dit-voor-de-praktijk

Expertise

Science practitioner met promotie-onderzoek op het project
Trajecten en profielen van jongeren voor, tijdens en na opname in een (forensische) jeugdpsychiatrische kliniek
Gedragsproblemen, en daarmee samenhangende delinquentie bij jeugdigen, zijn een ernstig maatschappelijk probleem en daarnaast een onderzoeksgebied dat volop in ontwikkeling is. Er is al veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van gedragsproblemen bij jeugdigen die tot theoretische modellen hebben geleid. Er is echter weinig onderzoek bekend waarin de dynamische (behandel-)factoren en statische individuele en contextuele factoren gecombineerd worden met meerdere uitkomstmaten. Daarnaast is er behoefte naar een onderzoek waarin de relatie tussen deze factoren wordt beschreven op basis van verschillende groepen jongvolwassenen.
 
In het eerste deel van dit onderzoek worden onderscheidbare profielen van adolescenten opgesteld uitgaande van psychopathologie, delictkenmerken, risicofactoren en achtergrondkenmerken. Vervolgens wordt onderzocht of deze vooraf vastgestelde cliëntprofielen gerelateerd zijn aan recidive en aan de kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënten in hun leven na ontslag. Daarnaast worden de variabelen die van invloed zijn op de relatie tussen de cliëntprofielen en de kwaliteit van leven en welzijn na opname onderzocht. Wanneer deze relatie bekend is, wordt duidelijk welke behandelelementen bij welke jongeren van belang zijn voor een zo positief mogelijke uitkomst na ontslag.
Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door GGz Eindhoven en De Kempen.

 

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 11 maart 2019