Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. J.M.B. (Jan) Cremers

Onderzoeker 

Tilburg Law School
Department of Labour Law and Social Policy

Expertise

Werkterreinen: vrij verkeer van werknemers en sociale zekerheid in Europa, werknemersparticipatie en ondernemingsbestuur, Europees sociaal beleid en de arbeidsmarkt. De komende jaren werkt hij aan het project INT-AR, een onderzoek naar grensoverschrijdende recrutering en arbeidsmigratie. Hij verzorgde lange tijd (van 1992 tot medio 2015) de coördinatie van de werkzaamheden van het Europese CLR-netwerk, waaronder de hoofdredactie van het kwartaaltijdschrift CLR-News (ISSN 1997-1745), zie ook www.clr-news.org. Hoofdredacteur van de Collective Bargaining Newsletter, verzorgd tot eind 2018, in opdracht van het Europees vakbondsinstituut ETUI. Lid van de GOODCORP en SEEurope netwerken die onderzoek doen naar het functioneren van Europese ondernemingsvormen, www.worker-participation.eu/European-Company
In november 2013 ontving hij de eretitel van Doctor of Letters aan de Universiteit van Westminster voor zijn werk op het terrein van het Europees Sociaal Beleid.

Keywords

News items

  • Vrije vestiging en werknemersrechten
     Jan Cremers (UvT) was uitgenodigd voor een panel tijdens de 28st Europese Dag van de Notarissen op 22 april 2016 in Salzburg. Hij stond stil bij de consequenties van de deregulering van het ondernemingsrecht.  
  • Economische vrijheden en arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie
     Jan Cremers schreef een hoofdartikel voor het tijdschrift Transfer: European Review of Labour and Research (Vol. 22-2, nog te verschijnen in druk). Uitgeverij Sage brengt het artikel nu reeds online.  
  • Franse SER geadviseerd inzake detachering
    Jan Cremers heeft op uitnodiging van de Franse sociaal-economische raad (6 mei 2015 in Parijs) een bijdrage geleverd aan een onderzoek van de regering naar grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Het eindrapport verscheen in oktober 2015, zie: http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_24_travailleurs_detaches.pdf     

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 15 januari 2019