Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. K.G. (Katrien) Luijkx

Hoogleraar 

TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare

Expertise

Luijkx is als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg en coördinator verbonden aan de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo. Samen met elf organisaties in de ouderenzorg heeft zij de ambitie om op basis van kennis over de leefwereld van kwetsbare ouderen de ouderenzorg te evalueren en te innoveren. De exacte onderwerpen voor onderzoek worden geformuleerd in samenspraak tussen wetenschap en praktijk. Daarnaast streeft zij ernaar om de kennis ontwikkeld in het onderzoek in de AW Ouderen zo goed mogelijk te laten landen in de zorgpraktijk. Het onderzoek van Luijkx en haar promovendi is daarmee sterk gerelateerd aan de praktijk van de ouderenzorg.

 

Inhoudelijk is Luijkx betrokken bij onderzoek naar onder andere zelfredzaamheid of eigen regie, kwalitatieve indicatoren voor kwaliteit, zorgtechnologie, (sociale) netwerken en seksualiteit en intimiteit. Het perspectief van ouderen wordt steeds zo snel mogelijk in het onderzoek bestudeerd, om met die kennis ook naar andere perspectieven te kijken.

 

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 29 juni 2017