Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. L.J. (Laurens) de Graaf

Docent 

Tilburg Law School
Department of Politics and Public Administration

Expertise

dr. Laurens de Graaf is bestuurskundige en ziet zichzelf als verbinder tussen de bestuurlijke praktijk en bestuurskundige theorie. Hij is sinds 2006 werkzaam als (senior) docent / onderzoeker aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg. Hij is eveneens lid van het bestuur van deze school. Laurens is gespecialiseerd in het functioneren van de lokale democratie en doet veel onderzoek naar en geeft adviezen over draagvlakontwikkeling, burgerparticipatie, doe-democratie, dorps - wijkgericht werken, maatschappelijke ondernemers- en burgerinititiatieven, referenda, bewonersbudgetten, de rol van de overheid in de participatiesamenleving, best persons en sociale innovatie. Als docent heeft hij diverse cursussen ontwikkeld op het gebied van bestuurskunde en beleidskunde.

Naast zijn werk aan de universiteit van Tilburg is Laurens zelf ook bestuurlijk actief in diverse verenigingen, raden van toezicht, een raad van advies en een lokale rekenkamercommissie.

Keywords

News items

  • De rol van de raad bij democratische innovaties
    Samen met collega Linze Schaap voer ik in opdracht van Raadslid.Nu een onderzoek uit naar de rol van de raad bij democratische innovaties (G1000, burgerbegroting, lokale referenda, overheidsparticipatie etc.)  

Belangrijkste publicaties

  • G. van den Brink, M. van Hulst, L. de Graaf en T. van der Pennen (2012). Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk, Boom Lemma: Den Haag.
  • Michels, A.M.B. and L.J. de Graaf (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, Local Government Studies, vol 36, No.4, 477-491.
  • Hulst, M.J. van, Graaf, L.J. de, & Brink, G.J.M. van den (2011). Exemplary practitioners: A review of actors who make a difference in governing. Administrative Theory & Praxis, 33(1), 120-142.
  • Graaf, L.J., M.J. van Hulst en A.M.B. Michels (2015), Enhancing Participation in Dutch Disadvantaged Neighbourhoods, Local Government Studies.
  • Graaf, L.J. de, J.J.C. van Ostaaijen en P.M.A. Hendrikx (2011), Hoe CLEAR zijn participatienota's? Bestuurswetenschappen, 65(3), 64-72.

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Mijn updates

Laatst bewerkt: 04 januari 2016