Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

M.J. (Martijn) Stoutjesdijk MA

Promovendus 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History

Expertise

Op de Universiteit van Tilburg werk ik aan het NWO-project 'Slavernij in joodse en christelijke parabelen (gelijkenissen)'. In dit project onderzoek ik hoe joodse en christelijke parabelen slavernij weergaven en hoe ze slavernij beoordeelden. Verder kijk ik welke semantische betekenissen verbonden zijn met het beeld van slaaf en meester. In haar baanbrekende werk over joodse slavernij, getiteld 'Jewish Slavery in Antiquity', merkt Catherine Heszer op dat er behoefte is aan een systematische bestudering van rabbijnse parabelen over slavernij. Mijn onderzoek zal deze leemte (deels) vullen door de rabbijnse parabelen te vergelijken met parabelen uit het Nieuwe Testament, vanuit het perspectief van het schisma dat ontstaat tussen het jodendom en het christendom. De hoofdvraag van het project is: hoe construeren rabbijnse en christelijke parabelen slavernij en slaaf-meester verhoudingen? Een hypothese die we willen testen in het project is dat de realiteit van de slavernij voor lief werd genomen in de parabelen.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 24 april 2018