Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. M.M.S.K. (Maureen) Sie

Hoogleraar 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy

Expertise

Maureen Sie is hoogleraar filosofie van moreel handelen aan de Universiteit van Tilburg, departement wijsbegeerte van de Tilburg School of Humanities. Daarvoor was zij bijzonder hoogleraar Wijsgerige Antropologie in Leiden vanwege de Socrates Stichting van de Humanisten en Hoofddocent Metaethiek aan de Erasmus Universiteit Van 2009 tot 2014 deed zij geholpen door een prestigieuze NWO VIDI subsidie onderzoek op het snijvlak van de gedrags-, cognitie- en neurowetenschappen, enerzijds, en discussies in de handelings- en moraalfilosofie, anderzijds. In haar wetenschappelijke werk staan morele verantwoordelijkheid, vrije wil en onbewust handelen centraal. Momenteel is ze bezig met morele hypocrisie, liefde als bron van moraal en het geweten. In haar aanvaardingsrede onderzocht zij hoe haar visie op de rol van emoties in de morele praktijk een licht kan werpen op #metoo.

Belangrijkste publicaties

  • M. Sie (2018) All You Need is Love(s): Exploring the Biological Platform of Morality in Neuroexistentialism: Meaning, Morals, and Purpose in the Age of Neuroscience, Oxford University Press, edited by Gregg D. Caruso & Owen Flanagan, pp 38-53.  
  • M. Sie (2018), ?Sharing Responsibility. The Importance of Tokens of Appraisals to our Moral Practices,? in: Marina Oshana, Katrina Hutchison and Catriona Mackenzie (eds) Social Dimensions of Moral Responsibility, Oxford University Press, pp 300-323.  
  • Sie, M., Voorst Vader Bours (2016), ?Stereotypes and Prejudices, Whose Responsibility? Personal Responsibility vis-a-vis Implicit Bias?, Saul, J. Brownstein, M. Implicit Bias & Philosophy, Oxford University Press, 90 -114 
  • Sie, Maureen (2015) Moral Hypocrisy and Moral Reasons, Ethical Theory and Moral Practice: Volume 18, Issue 2 (2015), Page 223-235 doi 10.1007/s10677-015-9574-8  
  • Sie, Maureen (2014) Self-Knowledge and the Minimal Conditions of Responsibility: A Traffic-Participation View on Human (Moral) Agency in: Special Issue Moral knowledge and moral intuitions. Journal of Value Inquiry, 48(2), 271-291, Je 2014.  ISSN 0022-5363; EISSN 1573-0492.  

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Laatst bewerkt: 10 oktober 2018