Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. P.C. (Panc) Beentjes

Onderzoeker 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History

Expertise

Mijn hoofdonderwerp voor onderzoek is het boek 'Wijsheid van Jesus Sirach' waarvan sedert 1896 een aantal hebreeuwse manuscripten zijn teruggevonden. Van alle tot nu toe ontdekte Hebreeuwse manuscripten heb ik in 1997 een teksteditie gepubliceerd.

Daarnaast heb ik mij in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met het boek 'Kronieken', waarover in 2002 en 2006 twee commentaren zijn gepubliceerd.

Tussen 1991 en 2004 was ik, als vice-voorzitter van de Begeleidingscommissie, nauw betrokken bij 'De Nieuwe Bijbelvertaling'.

Vanaf begin 2008 ben ik weer teruggekeerd naar het boek Jesus Sirach, omdat ik ben gevraagd mee te werken aan twee internationale projecten:

1. 'The Library of Wisdom': Studies over de wijsheidsliteratuur in de culturen van het Oude Nabije Oosten. Daarin zal ik het boek Jesus Sirach voor mijn rekening nemen: behalve een inleiding op het geschrift, zal het bestaan uit de Hebreeuwse tekst, tekstkritische opmerkingen, Engelse vertaling en steeds een korte toelichting bij afgebakende tekstgedeelten. Dit project zal eind 2011 gereed moeten zijn.

2. 'International Exegetical Commentary on the Old Testament (IECOT) / Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament ((IEKAT)'. Hierin zal ik een uitvoerig commentaar verzorgen. Dit project staat voor eind 2014 gepland.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 16 augustus 2009