Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. P.G.J. Post

Hoogleraar 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies

key books

 

Key publications (books) 

P. Post, J. Pieper & M. van Uden: The modern pilgrim. Multidisciplinary explorations of Christian pilgrimage (= Liturgia condenda 8) (Leuven 1998) 368 pp.

P. Post: Het wonder van Dokkum. Verkenningen van populair religieus ritueel (Nijmegen 2000: Valkhof Pers) 224 pp.

Barnard, M. & Post, P.G.J. (red.): Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie (Zoetermeer 2001: Meinema) 319 pp.

Post, P., Rouwhorst, G., Tongeren, L. van & Scheer, A. (eds.): Christian feast and festival. The dynamics of Western liturgy and culture (Leuven etc. 2001: Peeters) (= Liturgia condenda 12) 816 pp.

Post, P.G.J. & Tongeren, L. van (red.): Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden (Kampen 2001: Gooi en Sticht) 206 pp.

Post, P.G.J., Nugteren, A. & Zondag, H.J.: Rituelen na rampen. Verkenning van een opkomend repertoire (Kampen 2002: Gooi en Sticht) 267 pp.

Post, P.G.J., Grimes, R.L., Nugteren, A., Petterson, P. & Zondag, H.J.: Disaster ritual: explorations of an emerging ritual repertoire (= Liturgia condenda, 15) (Leuven 2003: Peeters) 301 pp.

P. Post: Space for liturgy. Between dynamic ideal and static reality. An exploration of the development of the Roman Catholic liturgical space in the Netherlands (ca. 1850-present day) with particular focus on the role of liturgical booklets, the microphone and church pews (= Netherlands studies in ritual and liturgy, 1) (Delft 2003: Eburon) 80 pp.

M. Barnard, P. Post & E. Rose (red.). A cloud of witnesses. The cult of saints in past and present (= Liturgia condenda 18) (Leuven/Paris/Dudley MA 2005: Peeters)

Paul Post & Ko Schuurmans (red.). Op bedevaart in Nederland. Betekenis en toekomst van de regionale bedevaart (= Meander 8) (Kampen: Gooi en Sticht 2006)

P. Post: Liturgische bewegingen. Thema?s, trends en perspectieven in tien jaar liturgiestudie. Een literatuurverkenning 1995-2005 (serie Vensters van de G. van der Leeuw-Stichting) (Zoetermeer: Meinema 2006) isbn 90-211-4132-9 163pp.

Ch. Caspers & P. Post (red.): Wonderlijke ontmoetingen. Lourdes als moderne bedevaartplaats (= Meander 11) (Heeswijk/VNB 2008)

B. Kranemann & P. Post (eds.): Die modernen ?Ritual Studies? als Herausforderung für die Liturgiewissenschaft / Modern Ritual Studies as a challenge for liturgical studies (= Liturgia condenda 20) (Louvain etc.: Peeters 2009)

Paul Post &  Arie L. Molendijk (eds.): Holy Ground. Re-inventing ritual space in modern western culture (= Liturgia condenda 24) (Leuven: Peeters 2010) 318pp isbn 978-90-429-2178-8

P. Post: Voorbij het kerkgebouw. De speelruimte van een ander sacraal domein (Uitgeverij Abdij van Berne, Heeswijk 2010) 256pp. isbn 978-90-8972-016-0

Paul Post: De romeinse katakomben in Valkenburg. het verhaal van een unieke kopie (Nijmegen: Valkhof Pers 2010) 128pp

Paul Post, Arie Molendijk, Justin Kroesen (eds.): Sacred places in modern western culture (Leuven/Paris/Walpole MA: Peeters 2011) 354pp.

Expertise

Mijn onderzoek richt zich onder meer op de volgende velden:

rituelen in brede zin; meer in het bijzonder:
Moderne devoties: onderzoek naar ontwikkelingen in het hedendaagse rituele milieu. Vooral nieuw opkomende rituelen (stille tochten, bermmonumentjes) krijgen aandacht, maar ook populaire religieuze repertoires als bedevaart en pelgrimage;
momenteel is er een sterke focus op plaats, ruimte voor ritueel, op rituele en sacrale zones in de cultuur.

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Laatst bewerkt: 29 oktober 2018