Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

dr. T.A. Klimstra

Universitair hoofddocent 

TS Social and Behavioral Sciences
Developmental Psychology

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling tijdens de adolescentie en de jong-volwassenheid. Momenteel wordt mijn onderzoek (deels) gefinancierd vanuit een VIDI-subsidie van NWO.

Ik onderzoek identiteit op verschillende tijdsschalen (lange- en korte-termijnsprocessen) en vanuit verschillende databronnen (vragenlijsten, narratieven). Een speerpunt van mijn onderzoek betreft het verduidelijken van de rol van identiteitsprocessen in het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast onderzoek ik hoe persoonlijkheid en identiteit samenhangen met aanpassing in belangrijke levensdomeinen (zoals opleiding, relaties, en werk) en probleeemgedrag. Ik hanteer een brede benadering ten op zichte van persoonlijkheid aangezien ik niet alleen brede persoonlijkheidstrekken onderzoek, maar ook meer specifieke persoonlijkheidsfacetten en persoonlijkheidstypes.  

Recente publicaties

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Laatst bewerkt: 17 januari 2017