Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. T.W.A. de Wit

Bijzonder Hoogleraar 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy

Expertise

Mijn algemene aandachtsvelden zijn democratie, macht en representatie, de verbinding en scheiding van politiek en religie, en multiculturaliteit, democratie en tolerantie.

De komende paar jaar richt mijn onderzoek zich primair op de politiek-filosofische exploratie van de (de)connectie van religie en politiek. De relatie tussen religie en politiek, alsmede die tussen kerk en staat, is vandaag opnieuw een belangrijk vraagstuk. Mijn basisintuitie hierbij is de laatste jaren dat een goede probleemstelling over de relatie tussen beide vanuit beide polen moet worden bezien, alsmede het specifieke gevaar dat deze polen aankleeft: een religie die zich meester maakt van de staat, en een staat die aan ? legitimatorische zelfbediening? gaat doen en in de positie van heilsinstantie terecht komt. Ook een nieuwe wijsgerige en politiek-theologische reflectie over secularisatie, de status en de taak van kerken en andere levensbeschouwelijke organistaties in het publieke domein en tegenover de overheid hoort tot dit project.

 

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 09 mei 2018