Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. W.B. Drees

Decaan 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Faculty Board

Expertise

Willem B. Drees is hoogleraar Filosofie van de Humanities en sinds januari 2015 decaan van de Tilburg School of Humanities. De interactie van de geesteswetenschappen met andere wetenschappen, en in samenhang daarmee het denken over (en rechtvaardiging van) de eigen aard en taak van de geesteswetenschappen in universiteit en samenleving, heeft zijn grote belangstelling.

Als redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Zygon: Journal of Religion and Science is zijn wetenschappelijke expertise al langere tijd gericht op de analyse van de interacties van religies (levensbeschouwing, wereldbeeld) en de natuurwetenschappen, inclusief technologie. Daarbij komt belangstelling voor godsdienstwijsbegeerte, religiewetenschappen, wetenschapsfilosofie en ethiek.

Inaugurele rede (30 januari 2015) Naked Ape or techno-sapiens? The Relevance of Human Humanities (Tilburg University; online http://www.drees.nl/wp-content/uploads/2015/01/150008_oratie_prof_Drees_web.pdf )

Enkele van zijn publicaties:

Willem B. Drees, Religion and Science in Context: A Guide to the Debates (Routledge, 2010)

Willem B. Drees, Religion, Science and Naturalism (Cambridge University Press, 1996)

Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Koningsveld, eds., The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe: Academic and Religious Freedom in the 21st Century (Leiden University Press, 2008)

Willem B. Drees, ed., Is Nature Ever Evil? Religion, Science and Value (Routledge, 2003).

Zie ook www.drees.nl

Keywords

Recente publicaties

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Mijn updates

Laatst bewerkt: 14 mei 2018