Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen

Hoogleraar 

Tilburg Law School
Public Law & Governance

Expertise

Mijn expertise heeft betrekking op de arbeidsmarkt, arbeidsmarkbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid - zowel nationaal, internationaal als regionaal. Ik ben vooral geinteresseerd in de verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, inclusie, bescherming en (nieuwe) zekerheid. Is een zowel dynamische als inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? Wat is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid? Eén van de basisconcepten die ik in dit licht heb ontwikkeld is "flexicurity". Wat betreft dynamiek heb ik ook een interesse in de invloed van nieuwe technologie, zoals robotisering, op de arbeidsmarkt en werk. Naast onderzoek en onderwijs (oa in de Master Labour Law and Employment Relations, en binnen de Research Master in Law Tilburg/Leuven) ben ik ook sterk betrokken bij het genereren van maatschappelijke impact van kennis en wetenschap, als medetrekker van het Impact Programma van Tilburg University.

Keywords

News items

Recente publicaties

Mijn updates

Laatst bewerkt: 04 december 2018