Data Science Center Tilburg header image

Data Science Center Tilburg

Rapport Big Data in het veiligheidsdomein

Big Data kunnen volgens de WRR uitsluitend vruchten afwerpen binnen het veiligheidsdomein als de huidige wet- en regelgeving wordt versterkt. Nieuwe kaders zijn noodzakelijk om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen.


Juist in de fasen van de analyse en het gebruik van data liggen de belangrijkste kansen en risico’s van Big Data besloten en zijn nieuwe regels nodig. Dat staat in de pas gepubliceerde Policy Brief van de WRR door onder anderen hoogleraar Ernst Hirsch Ballin van Tilburg Law School.

De raad maakt binnen Big Data-processen onderscheid in drie belangrijke fasen: verzameling, analyse en gebruik van gegevens. De huidige juridische kaders zijn vooral gericht op het verzamelen en delen van gegevens. Burgers zijn hierdoor nog onvoldoende beschermd.

Publicatie