International Victimology Institute Tilburg

INTERVICT promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.

Intervict logo

Research projects INTERVICT

Protection of Labour Migrants in The Netherlands

Researchers

 • Conny Rijken
 • Lisa Berntsen
 • Tesseltje de Lange

Commissioned by

 • Instituut GAK

Summary

Arbeidsmigratie, zowel vanuit andere EU landen als van landen daarbuiten, naar Nederland, is niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt. Sommigen maken daarbij gebruik van het vrij verkeer van werknemers en diensten binnen de EU anderen verrichten arbeid zonder daarvoor een werkvergunning te hebben of zelfs zonder een legale verblijfsstatus in Nederland. Voor beide groepen vormen misbruik en uitbuiting een serieuze bedreiging terwijl zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze arbeidsmarkt en aan de economie.

Deze disbalans tussen de behandeling van arbeidsmigranten en hun waarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie hebben aanleiding gegeven tot het onderzoek ‘De schaduwzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt’ waarin de positie van de arbeidsmigrant aan de onderkant van de arbeidsmarkt en centraal staat met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van diens positie middels het inzichtelijk maken van de arbeids- en mensenrechtelijke problemen.

Dit is verwoord in de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kan een juiste balans worden gevonden tussen de arbeidsrechtelijke mogelijkheden van een vrije markteconomie binnen de EU en de bescherming van de (ongedocumenteerde) arbeidsmigrant?

Onderzoek zal worden verricht op vier terreinen:

 • Nieuwe arbeidsconstructies tussen arbeidsmigranten met name uit andere EU landen en werkgevers lijken erop gericht Nederlands arbeidswetgeving te omzeilen ten koste van de arbeidsmigrant. Onderzocht wordt in hoeverre constructies als payrolling, contracting en draaideurflex zijn toegestaan met inachtneming van de Europese context. Tot nu toe geeft de rechtspraak geen duidelijk beeld, lijkt Europese wetgeving dergelijke vormen te vergemakkelijken en zelfs te stimuleren, en heeft de werkgever geen duidelijkheid over zijn mogelijkheden voor tewerkstelling van arbeidsmigranten.
 • Het negeren van de rechten van de arbeidsmigrant kan leiden tot misbruik en uitbuiting. Binnen het spanningsveld van uitbuiting, arbeidsmarktbehoeften en het tegengaan van illegaal verblijf, lijkt het laatste te prevaleren. Het onderzoek is erop gericht het spanningsveld binnen de genoemde driehoeksverhouding in kaart te brengen en te doorbreken door het verkrijgen van meer inzicht in de rol die de arbeidsmigrant vervult en het creëren van een mogelijkheid voor een menswaardig bestaan.
 • De omvang van de huidige groep ongedocumenteerden in Nederland is onbekend. Ook de mate waarin hun rechten als werknemers worden nageleefd is niet bekend. Repressieve maatregelen tegen ongedocumenteerden of werkgevers die hen in dienst hebben, zijn maar ten dele succesvol en miskennen de noodzaak voor arbeidsmigratie voor dit soort werk. Het onderzoek wil deze groep in beeld brengen en op basis daarvan aanbevelingen doen voor het verbeteren van de positie van deze kwetsbare groep.
 • Als laatste stellen we de vraag of verplaatsbare arbeid waarin veel arbeidsmigranten werken op de lange termijn een plaats heeft binnen de Nederlandse economie. Bij ontkennende beantwoording is de vervolgvraag hoe de Nederlandse regering verplaatsing kan stimuleren en tegelijkertijd kan bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.

Scheduled date of completion

31 December 2017

Website

What’s law got to do with it? (NWO-VIDI)

Researchers

 • Rianne Letschert
 • Anthony Pemberton
 • Mijke de Waardt
 • Nadia Banteka
 • Alina Balta
 • Manon Bax
 • Marola Vaes

Commissioned by

 • NWO-VIDI

Summary

The international prescribed right to reparations aims to contribute to take away as far as possible the consequences of harm suffered by victims of international crimes and serious human rights violations. The underlying assumption is that this should provide reparative justice, for victims and societies that struggle after war, internal conflict and/or political violence. International criminal justice institutions (ICJ) and international human rights procedures (IHRP) were set up to process the right to reparation. 

These international legal institutions that process this right and the underlying rules are fragmented and the underlying assumptions lack an evidence base. To what extent can international law indeed repair harm of victims of war and conflict? This project aims to develop a multidisciplinary theory of reparative justice integrating legal scholarship and social science and applying innovative methodological instruments.

The research is ground-breaking in that the conceptual framework – the full range of theoretical perspectives on justice (access to justice, therapeutic jurisprudence, procedural justice and justice restoration); the acknowledgement of their context-dependency (incl. culture, group differences and the idiosyncrasies of the conflict in question) and the view of justice as an ongoing narrative – inform the methodological choices and the materials used in the empirical studies, while generalization and comparison proceed through these theoretical lenses. The use of ‘narrative victimology’ is a cutting edge methodology to the study of (justice experiences of) victims of crime. The project has a high potential to make a contribution to scholarship in victimology, trauma studies, transitional justice and law through its interdisciplinary set up.

The project consists of three research strands:

 1. The first part (RS 1) concerns a comprehensive legal analysis of the procedures, laws and jurisprudence relating to the right to reparation under the selected four international legal institutions.
 2. The second part (RS 2) contains four empirical case studies in which beneficiaries and non-beneficiaries in concrete judicial cases of the four institutions will be interviewed (N=60, in total N=240); one before each of the four institutions: ICC (case relating to Congo), ECCC (Cambodia), European Court of Human Rights (case relating to Cyprus) and the Inter-American Court of Human Rights (case relating to Guatemala). These cases were selected on the basis of the following criteria: the sort of reparation provided (individual and/or collective); the in- or exclusion of beneficiaries; the nature and seriousness of victimization.
 3. The third part (RS 3) will provide the synthesis of the results of the legal analysis and the empirical studies.

For more information, go to www.tilburguniversity.edu/reparations.

Scheduled date of completion 

1 September 2020

Demand for Sexual Exploitation in Europe (DESIrE)

Researchers

 • Conny Rijken
 • Esmah Lahlah
 • Maria Shaidrova

Commissioned by

 • DG Migration and Home Affairs

Summary

DESIrE contributes to preventing trafficking in human beings (THB) for sexual exploitation by generating a better understanding of the impact of sex work legislation & policies on the prevalence of THB. The project is based on the presumption that not all prostitution is sexual exploitation and a form of THB. Instead there is a link between THB and prostitution when there is exploitation of the prostitution of others combined with an action and means element as stated in Directive 2011/36/EU. The concept of demand is seen as a demand for cheap, unprotected labour and services provided often by exploited and trafficked persons in countries of destination.

Scheduled date of completion

31 December 2018

Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims. Consequences for stakeholders (PHIT)

Researchers

 • Conny Rijken
 • Kim Lens

Commissioned by

 • DG Migration and Home Affairs

Summary

Trafficking in Human Beings (THB) for sexual exploitation has often serious psychological consequences for its victims. Although both male and female are victims of THB, the proposed research focusses on female victims, as these are more common in the EU. Trafficking inflicts different kinds of harm including harm to one’s health and psychological wellbeing. The concrete means of coercion used by traffickers, the duration of trafficking and the resilience mechanisms of the victim determine the Psychological Health Impact of THB (PHIT), that is different in each case.

Scheduled date of completion

31 December 2018