International Victimology Institute Tilburg

INTERVICT promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.

Intervict logo

Research projects INTERVICT

Protection of Labour Migrants in The Netherlands

Researchers

 • Conny Rijken
 • Lisa Berntsen
 • Tesseltje de Lange

Commissioned by

 • Instituut GAK

Summary

Arbeidsmigratie, zowel vanuit andere EU landen als van landen daarbuiten, naar Nederland, is niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt. Sommigen maken daarbij gebruik van het vrij verkeer van werknemers en diensten binnen de EU anderen verrichten arbeid zonder daarvoor een werkvergunning te hebben of zelfs zonder een legale verblijfsstatus in Nederland. Voor beide groepen vormen misbruik en uitbuiting een serieuze bedreiging terwijl zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze arbeidsmarkt en aan de economie.

Deze disbalans tussen de behandeling van arbeidsmigranten en hun waarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie hebben aanleiding gegeven tot het onderzoek ‘De schaduwzijde van de Nederlandse arbeidsmarkt’ waarin de positie van de arbeidsmigrant aan de onderkant van de arbeidsmarkt en centraal staat met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van diens positie middels het inzichtelijk maken van de arbeids- en mensenrechtelijke problemen.

Dit is verwoord in de volgende onderzoeksvraag: Op welke wijze kan een juiste balans worden gevonden tussen de arbeidsrechtelijke mogelijkheden van een vrije markteconomie binnen de EU en de bescherming van de (ongedocumenteerde) arbeidsmigrant?

Onderzoek zal worden verricht op vier terreinen:

 • Nieuwe arbeidsconstructies tussen arbeidsmigranten met name uit andere EU landen en werkgevers lijken erop gericht Nederlands arbeidswetgeving te omzeilen ten koste van de arbeidsmigrant. Onderzocht wordt in hoeverre constructies als payrolling, contracting en draaideurflex zijn toegestaan met inachtneming van de Europese context. Tot nu toe geeft de rechtspraak geen duidelijk beeld, lijkt Europese wetgeving dergelijke vormen te vergemakkelijken en zelfs te stimuleren, en heeft de werkgever geen duidelijkheid over zijn mogelijkheden voor tewerkstelling van arbeidsmigranten.
 • Het negeren van de rechten van de arbeidsmigrant kan leiden tot misbruik en uitbuiting. Binnen het spanningsveld van uitbuiting, arbeidsmarktbehoeften en het tegengaan van illegaal verblijf, lijkt het laatste te prevaleren. Het onderzoek is erop gericht het spanningsveld binnen de genoemde driehoeksverhouding in kaart te brengen en te doorbreken door het verkrijgen van meer inzicht in de rol die de arbeidsmigrant vervult en het creëren van een mogelijkheid voor een menswaardig bestaan.
 • De omvang van de huidige groep ongedocumenteerden in Nederland is onbekend. Ook de mate waarin hun rechten als werknemers worden nageleefd is niet bekend. Repressieve maatregelen tegen ongedocumenteerden of werkgevers die hen in dienst hebben, zijn maar ten dele succesvol en miskennen de noodzaak voor arbeidsmigratie voor dit soort werk. Het onderzoek wil deze groep in beeld brengen en op basis daarvan aanbevelingen doen voor het verbeteren van de positie van deze kwetsbare groep.
 • Als laatste stellen we de vraag of verplaatsbare arbeid waarin veel arbeidsmigranten werken op de lange termijn een plaats heeft binnen de Nederlandse economie. Bij ontkennende beantwoording is de vervolgvraag hoe de Nederlandse regering verplaatsing kan stimuleren en tegelijkertijd kan bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie.

Scheduled date of completion

31 December 2017

Website

A Waste of Time or No Time to Waste (NWO-VIDI)

Researchers

 • Rianne Letschert
 • Anthony Pemberton
 • Pauline van Eck-Aarten
 • Alina Balta
 • Manon Bax

Commissioned by

 • NWO-VIDI

Summary

The international right to reparation aims to alleviate the suffering of victims of international crimes or serious human rights violations. This should contribute to justice and help the reconstruction process of societies that struggle after war, internal conflict and/or political violence. International criminal justice institutions (ICJ) and international human rights procedures (IHRP) were set up to process the right to reparation.

However, neither the impact of the right to reparation on the experience of victims of atrocities nor the mechanisms by which this impact is supposed to be reached have been subjected to much scrutiny; this proposal fills that gap.

It will do so by a three-layered set up.

First, through legal analysis it aims to comprehensively assess the core legal and procedural aspects of ICJ and IHRP relating to reparations.

Second, four case studies relating to four international procedures will determine

 1. how an arrangement focused view of justice (niti) relates to a realization focused view of justice (nyaya) in the right to reparations, and as a corollary, does striving for niti increase or decrease nyaya in the right to reparations?; 
 2. the backward and forward looking functions of ICJ and IHRP;
 3. the impact of ICJ and the IHRP on beneficiaries and non-beneficiaries; and
 4. the contribution of ICJ and IHRP to societal development.

Third, the synthesis will provide much needed insight in the parameters of a reparative justice framework, aiming to identify and develop approaches to optimize such framework.

This knowledge can be used in many settings in the world, where the struggle for reparation will pose huge challenges (think of the ongoing conflicts in the MENA region, the Ukraine and on the African continent).

Scheduled date of completion 

1 September 2020

Demand for Sexual Exploitation in Europe (DESIrE)

Researchers

 • Conny Rijken
 • Esmah Lahlah
 • Maria Shaidrova

Commissioned by

 • DG Migration and Home Affairs

Summary

DESIrE contributes to preventing trafficking in human beings (THB) for sexual exploitation by generating a better understanding of the impact of sex work legislation & policies on the prevalence of THB. The project is based on the presumption that not all prostitution is sexual exploitation and a form of THB. Instead there is a link between THB and prostitution when there is exploitation of the prostitution of others combined with an action and means element as stated in Directive 2011/36/EU. The concept of demand is seen as a demand for cheap, unprotected labour and services provided often by exploited and trafficked persons in countries of destination.

Scheduled date of completion

31 December 2018

Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims. Consequences for stakeholders (PHIT)

Researchers

 • Conny Rijken
 • Kim Lens

Commissioned by

 • DG Migration and Home Affairs

Summary

Trafficking in Human Beings (THB) for sexual exploitation has often serious psychological consequences for its victims. Although both male and female are victims of THB, the proposed research focusses on female victims, as these are more common in the EU. Trafficking inflicts different kinds of harm including harm to one’s health and psychological wellbeing. The concrete means of coercion used by traffickers, the duration of trafficking and the resilience mechanisms of the victim determine the Psychological Health Impact of THB (PHIT), that is different in each case.

Scheduled date of completion

31 December 2018