People Management Center

I want to participate in current research projects People Management Center

Doing research on HRM and relevant labor market topics is a key activity of our HRS department. You can now join the following research project.

[Some topics are in Dutch, because these projects are carried out in the Netherlands].

De rol van job crafting

Dr. Dorien Kooij: hoe organisaties (oudere) werknemers kunnen behouden: de rol van job crafting

 

Job crafting is het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan zodat deze beter past bij de capaciteiten en interesses van de werknemer. Dit onderzoek zal de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: Hoe kunnen organisaties (oudere) werknemers stimuleren om hun baan te blijven aanpassen aan hun capaciteiten en interesses zodat zij langer gemotiveerd, productief en inzetbaar zijn?

 

Het onderzoek wordt gehouden onder jongere en oudere werknemers. De focus ligt op oudere werknemers, omdat interesses en capaciteiten veranderen met leeftijd, waardoor een misfit tussen de persoon en de baan kan ontstaan. Door de baan te blijven aanpassen aan veranderingen in capaciteiten en interesses wordt de fit hersteld wat leidt tot werkbeleving, baanprestaties, inzetbaarheid, en motivatie om door te werken.

Het onderzoek bevat drie studies, namelijk een interviewstudie, een vragenlijstonderzoek en een interventiestudie. Wilt u meer inzicht in job crafting gedrag van uw werknemers, dan kunt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek.

Meer informatie kunt u vinden in deze flyer: Job crafting

HR management en lijn management

Dr. Prof. Jaap Paauwe en Kerstin Alfes: Het optimaliseren van de interface tussen HR management en lijn management

Vandaag de dag worden veel Human Resource Management (HRM) taken door leidinggevenden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn functioneringsgesprekken, beslissingen met betrekking tot promotie en exitgesprekken. In veel organisaties worden ook taken als werving en selectie en loopbaanplanning door leidinggevenden uitgevoerd. De verwachting voor de toekomst is dat steeds meer HRM verantwoordelijkheden in de lijn zullen worden gebracht. Redenen hiervoor zijn: een grotere effectiviteit, het verminderen van organisatorische kosten, het beslissingproces versnellen, een alternatief voor het uitbesteden van HRM activiteiten en verantwoordelijkheden leggen bij waar ze thuishoren. Deze trend naar decentralisering van personeelstaken ('devolution') heeft voor organisaties grote gevolgen. Zo zal bij de implementatie van HRM activiteiten de rol van de manager steeds belangrijker worden. Echter, het is nog niet helemaal duidelijk welke condities ervoor zorgen dat leidinggevenden deze taken op succesvolle wijze op zich nemen. Het verschijnsel dat er een ‘kloof’ bestaat tussen geplande initiatieven vanuit de HR afdeling en wat werknemers hiervan in de organisatie waarnemen klinkt wellicht bekend. De lijnmanager is daarin de cruciale schakel. Eveneens is niet helemaal duidelijk hoe de toegevoegde waarde van HRM activiteiten wordt ervaren. Het zijn vraagstukken die niet alleen bij HR professionals leven, maar ook bij het lijnmanagement en de medewerkers. 

Ons doel is om door middel van een onderzoek aan te tonen welke factoren bovengenoemde relaties beïnvloeden. Denk hierbij aan factoren zoals relevantie, doelmatigheid en gebruiksvriendelijkheid van HR initiatieven en de mate waarin HRM activiteiten via het lijnmanagement bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de desbetreffende unit of afdeling. Met de onderzoeksresultaten willen wij meer inzicht creëren in het implementatieproces van HRM, de beperkingen die lijnmanagers daarbij ervaren dan wel de wijze waarop zij daarin gefaciliteerd (kunnen) worden. Onderzoeksbevindingen zullen vergezeld gaan van aanbevelingen voor de praktijk. U kunt gratis aan dit onderzoek deelnemen en met de resultaten ervan uw voordeel doen. 

Meer informatie kunt u vinden in deze flyer: Interface HR management en lijn management

Inzetten op sterken punten!

Christina Meyers Msc. en Dr. Marianne van Woerkom: Inzetten op sterken punten!

Wat is effectiever om de organisatieprestatie te verbeteren: het bijschaven van de tekortkomingen van medewerkers of het uitbouwen en benutten van hun sterke punten? Voorstanders van o.a. Appreciative Inquiry en de ‘sterke punten benadering’ stellen dat het grootste groeipotentieel van mensen juist in hun sterke punten ligt. Het kost namelijk veel minder moeite om van een 8 naar een 10 te komen, dan van een 4 naar een 6. 

Organisaties bereiken met het inzetten op de individuele talenten en sterke punten van hun medewerkers meer persoonlijke ontwikkeling, wat ook de prestaties ten goede komt: een win-win situatie. Wanneer medewerkers hun talenten tijdens het werk regelmatig kunnen zinzetten en toepassen, levert dat ze energie op, zijn ze gelukkig en tevreden en voelen ze zich meer betrokken bij het werk.

Om medewerkers te helpen met het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van hun sterke punten, wordt binnen het departement Human Resource Studies van Tilburg University onderzoek gedaan naar de sterke punten benadering en het effect van workshops over sterke punten. Een eerste onderzoek heeft reeds uitgewezen dat deelname aan zo’n workshop een significant positief effect heeft op het welbevinden van medewerkers. In een vervolgonderzoek willen we het effect van deze workshop op de prestaties van medewerkers onderzoeken en wij zijn daarom op zoek naar uw organisatie om ons hiermee te helpen!

Meer informatie kunt u vinden in deze flyer: Sterke Punten Onderzoek