The header of the Tilburg center for Cognition and Communication

Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)

We study how people communicate with each other and how computer systems can be taught to communicate with us.

vignetweb

Consolidator Grant European Research Council for Juliette Schaafsma

[only in Dutch]
Dr. Juliette Schaafsma (School of Humanities, Tilburg Centre for Communication and Cognition) heeft een prestigieuze Consolidator Grant (max. 2 miljoen euro) ontvangen van de European Research Council (ERC).

Met deze beurs kunnen onderzoekers die 7 tot 12 jaar geleden zijn gepromoveerd hun eigen onderzoeksgroep opzetten. Voor een Consolidator Grant komen alleen baanbrekende onderzoeksvoorstellen in aanmerking met een zogenaamde 'high risk-high gain'. De subsidie kent een looptijd van maximaal vijf jaar.

Political Apologies across Cultures

Dr. Juliette Schaafsma heeft de beurs toegekend gekregen voor haar onderzoek naar Political Apologies across Cultures. In de afgelopen decennia hebben landen met enige regelmaat excuses aangeboden voor mensenrechtenschendingen uit het (recente) verleden (denk aan de excuses van de Nederlandse overheid voor executies in Indonesi├ź tijdens de koloniale oorlog) of dat om dergelijke excuses is gevraagd (bijvoorbeeld excuses voor het slavernij verleden).

Politieke excuses zijn echter controversieel. Hoewel sommigen politiek excuses zien als een belangrijke stap in het verzoeningsproces, vinden anderen juist dat het lege of zelfs riskante gebaren zijn die niet goed passen binnen alle culturen.

Of dit echt zo is, is tot op heden nooit onderzocht. Juliette Schaafsma zal daarom in haar project onderzoeken hoe er binnen verschillende culturen wordt gedacht over politieke excuses en of er cross-culturele verschillen zijn in hoe deze worden gewaardeerd, geïnterpreteerd en geuit. Zij zal daarbij met name kijken naar de rol van culturele waarden (zoals collectivisme en individualisme) en normen (zoals eer en gezichtsverlies).

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in meer dan vijftien landen, verspreid over vijf continenten. Naast dr. Schaafsma zullen ook twee promovendi (4 jaar), een postdoc (3 jaar) en een student-assistent (4 jaar) op het project aangesteld worden. Het project start medio 2016.