TiREG

Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinary research on transformations and innovations in regional law and governance aimed at understanding as well as shaping society.

Vignet Tilburg Center for Regional Law and Governance

Final meeting Organized Crime Field Lab West Netherlands on 14 December 2017

Op 14 december jl. vonden de zogenaamde stocktake sessies van het Organized Crime Field Lab plaats. In het Field Lab’ combineren onderzoekers en docenten van het Tilburg Center for Regional Law and Governance en de Harvard Kennedy School of Government onderzoek naar en onderwijs over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Ze doen dat in nauwe samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst, het lokaal en regionaal bestuur en verschillende andere publieke en private organisaties.

In het Field Lab West-Nederland experimenteren multidisciplinaire teams van professionals uit de regio’s Amsterdam en Rotterdam, op basis van ‘state of the art’ inzichten uit theorie en praktijk, met nieuwe, onorthodoxe manieren om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Tijdens de stocktake sessies rapporteerden de teams aan hun leidinggevenden en het hogere management over hun voorlopige resultaten. Prof. Martijn Groenleer is een van de trekkers van het Field Lab.