TiREG

Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinary research on transformations and innovations in regional law and governance aimed at understanding as well as shaping society.

Vignet Tilburg Center for Regional Law and Governance

Publication: Public organisations 'Learn from each other'

(Dutch only) Als publieke organisatie is blijven leren belangrijk om democratisch bestuur te waarborgen en opgaven in de samenleving effectief te kunnen blijven aanpakken. Om sneller en meer van elkaar te leren hebben drie gemeenten, een ambtelijke fusieorganisatie en één Gemeenschappelijke Regeling een gezamenlijk leerproces ontwikkeld en uitgevoerd. Leon van den Dool, PwC en voormalig TiREG/Tilburg University, begeleidde het proces; Martijn Groenleer, directeur TiREG, leverde een bijdrage. Het leerproces resulteerde in de publicatie ‘Leren van elkaar’ waarin lessen worden samengevat in drie thema’s: leren om te leren, organisatieontwikkeling in de netwerksamenleving, en regionale samenwerking en slagkracht. De publicatie is een uitgave van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en is te downloaden via de website van de VGS.