TiREG

Tilburg Center for Regional Law and Governance

Interdisciplinary research on transformations and innovations in regional law and governance aimed at understanding as well as shaping society.

Vignet Tilburg Center for Regional Law and Governance

Organized Crime Field Lab nominated for Mr. Eva Meillo award

Het Organized Crime Field Lab van het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) en de Harvard Kennedy School of Government heeft een nominatie in de wacht gesleept voor de Mr. Eva Meillo prijs samen met de projecten Top 600 (van wijlen Eberhard van der Laan) en de Cirkel Coalitie. De prijs ging uiteindelijk naar de Top 600.

In het 'Organized Crime Field Lab' combineren onderzoekers van het Tilburg Center for Regional Law and  Governance (TiREG) en de Harvard Kennedy School of Government onderzoek naar en onderwijs over de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Ze doen dat in nauwe samenwerking met onder andere het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst, het lokaal en regionaal bestuur en verschillende andere publieke en private organisaties.

In het Field Lab experimenteren multidisciplinaire teams van professionals, op basis van 'state of the art' inzichten uit theorie en praktijk, met nieuwe, onorthodoxe manieren om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Prof. dr. Martijn Groenleer (Tilburg Law School) is een van de trekkers van het Field Lab. Maurits Waardenburg (eveneens Tilburg Law School) promoveert op het onderwerp.

De Mr. Eva Meillo prijs wordt sinds 2012 uitgereikt, het ene jaar voor een journalistieke productie die het werk van het Openbaar Ministerie inzichtelijk maakt, het andere jaar voor een project van OM en/ of rechtspraak. Kanshebbers zijn innovatieve projecten, waarin met ketenpartners wordt samengewerkt om het werk van rechters en officieren beter te laten aansluiten bij de behoeften van de samenleving.

Mr. Eva Meillo overleed in 2008. Zij was Officier van Justitie toen op 30 november een noodlottig ongeval abrupt een einde aan haar leven maakte. Eva was trots om deel uit te maken van het OM en heeft daar met grote inzet en passie gewerkt. Ze betreurde het dat de berichtgeving over het werk van het OM in meerdere opzichten beperkt is.