Research Tilburg Law School

Our mission is to understand and improve the role of law in tackling societal problems now and in the future.

Max van der Stoel Award 2015 voor Lorena Sosa van INTERVICT

PERSBERICHT 10 dec. 2015 - Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag op 10 december zijn aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2015 uitgereikt. De eerste prijs voor dissertatieonderzoek werd gedeeld door Lorena Sosa van INTERVICT en Arne Vandenboogaerde van de Universiteit Antwerpen.


Lorena Sosa, die onderzoek deed naar geweld tegen vrouwen, heeft volgens de jury onder leiding van emeritus hoogleraar Human Rights Law Jenny Goldschmidt van de Universiteit Utrecht op innovatieve wijze theorie en empirie gecombineerd om te komen tot aanbevelingen voor de implementatie van ‘intersectionaliteit’ in de handhaving van de mensenrechten. Dat betekent dat ook rekening gehouden wordt met andere factoren die van invloed zijn op geweld tegen vrouwen, zoals religie, sociale status, etniciteit en leeftijd.

Volgens de jury heeft Arne Vandenboogaerde verfrissende en goed gefundeerde perspectieven voor verandering geboden in zijn studie naar de verantwoordelijkheden van staten, internationale organisaties en bedrijven als het gaat om sociale en economische rechten.

Vandenboogaerde en Sosa ontvingen ieder 1500 euro. De tweede prijs in de categorie promotie-onderzoeken (1000 euro) ging naar Krit Jan Zeegers van de Universiteit van Amsterdam voor onderzoek naar mensenrechtenverplichtingen in het internationale strafrecht.

De eerste prijs in de categorie Masterthesis (750 euro) was voor Yussef Al Tamimi (Vrije Universiteit Amsterdam) en zijn thesis The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights. De tweede prijs in deze categorie (250 euro) ging naar Statelessness and Transnational Migration in the Asean Region van Sangita Jahai (Tilburg University).

Over de Max van der Stoel Award

De Max van der Stoel Award is in het leven geroepen door Tilburg University en naar Max van der Stoel vernoemd toen hij afscheid nam van de Tilburgse universiteit als hoogleraar internationaal recht. De prijs is bedoeld als stimulans voor studenten en promovendi van Nederlandse en Vlaamse universiteiten die gelieerd zijn aan de School of Human Rights Research en het T.M.C. Asser Instituut.

Max van der Stoel (1924-2011) heeft in zich vele hoedanigheden ingezet voor de mensenrechten, onder meer als politicus, minister van Buitenlandse Zaken, Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN Rapporteur inzake Mensenrechten.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993 / email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.