Cortege Tilbrug University

We are Tilburg University

Expertise

History of society and culture, specifically of Brabant, with an emphasis on regional history, regional identity, cultural heritage, and popular culture.

Thematic strands: 1. Regional dimensions of Europe's cultural history; 2. Public and Applied History; 3. Medieval History; 4. Holocaust Studies

 

Subjects

Collaboration

Highlights

Main publications

 • House of Memories: Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family (Hilversum: Verloren 2016; 2019 2nd edition).
 • Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant (Tilburg: Stichting ZHC, 2009).
 • Do ut des. Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries. Middeleeuwse Studies en Bronnen 104 (Hilversum: Uitgeverij Verloren 2007).
 • Met D. Van de Perre, m.m.v. W.L. Braekman, M. Cock en J.J. van Moolenbroek, Het Mirakelboek en de Stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse abdij. Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis. Historia fundationis Ninvensis abbatiae. De boete. Inleiding, tekstuitgave en vertaling (With an English Summary). Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B vol. 24 (Leuven: Uitgeverij Peeters, 2001).
 • 'Het maakbare verleden. Regionale geschiedenis en etnologie in Brabant op de drempel van de eenentwintigste eeuw', Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 270-309.
 • Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam: VU Uitgeverij 1993).

Recent publications

 1. Bespreking van: Manja Coopmans, Rituals of the past in the context of…

  Bijsterveld, A-J. A. (2021). Bespreking van: Manja Coopmans, Rituals of the past in the context of the present. The role of Remembrance Day and Liberation Day in Dutch society. ICS dissertation series 256 (dissertatie Universiteit Utrecht 2018). Mens en Maatschappij, 93, 439-441.
 2. Rezension zu dem Buch Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte. Von 300…

  Bijsterveld, A-J. A. (2019). Rezension zu dem Buch Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte. Von 3000 v.u.Z. bis 1500 u.Z, Borgolte, Michael, 2018: Review of the book Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte. Von 3000 v.u.Z. bis 1500 u.Z, Borgolte, Michael, 2018 . H-Soz-Kult, (13.02.2019).
 3. House of memories - Uncovering the past of a Dutch Jewish family

  Bijsterveld, A-J. A. (2019). House of memories: Uncovering the past of a Dutch Jewish family. (Second revised edition ed.) (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland). Hilversum: Verloren Publishers.
 4. “Ter ere van God en al Zijn heiligen”

  Bijsterveld, A-J. A. (2019). “Ter ere van God en al Zijn heiligen”. In W. Spann (Ed.), Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen (pp. 127-129). Millingen: Stichting Eeuwboeken Millingen aan de Rijn.
 5. All history is local history - Een pleidooi voor glocalisering van lo…

  Bijsterveld, A-J. A., & Mol, H. J. A. . (2018). All history is local history: Een pleidooi voor glocalisering van lokale en regionale geschiedenis. Studies over de Sociaaleconomische Geschiedenis van Limburg. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg , 63, 16-41.

Find an expert or expertise