Bio

Ernst Hirsch Ballin (1950) is affiliated to the university as a distinguished university professor and held – with exception of his years in government – since 1981 a chair for Public Law at the Law School of Tilburg University.  Since October 2020, he is the vice dean for research of Tilburg Law School. Until becoming emeritus professor as of November 2020, he was part-time chair of Human Rights Law at the University of Amsterdam.  He is a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, and of the Advisory Council for International Affairs. His academic work was interrupted when he served as Minister of Justice (1989-1994 and 2006-2010) and Minister of Interior of the Kingdom of the Netherlands (2010). From 2000-2006 he was a member of the Council of State and since 2003 the chair of the Council’s administrative jurisdiction division. 

Expertise

Dutch, European and comparative Constitutional Law, human rights law, methods of legal research.

Courses

Recent publications

 1. Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt - Tweedelin…

  Goossens, J., Hirsch Ballin, E., & van Vugt, E. (2021). Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt: Tweedeling tussen algemene regels en concrete toepassing onder druk. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 12(1), 4-19.
 2. Close-up met adviserend raadslid Ernst Hirsch Ballin - Podcast Wetens…

  Hirsch Ballin, E. (Author). (2021). Close-up met adviserend raadslid Ernst Hirsch Ballin: Podcast Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Digital or Visual Products, .
 3. De toekomst van de sociale zekerheid - De menselijke maat in een soli…

  Hirsch Ballin, E., Jaspers, A. P. C. M., Knottnerus, J. A., & Vinke, H. (2021). De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. In E. Hirsch Ballin, T. Jaspers, A. Knottnerus, & H. Vinke (Eds.), De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving (pp. 17-55). Boom juridisch.
 4. De toekomst van de sociale zekerheid: - De menselijke maat in een sol…

  Hirsch Ballin, E., Jaspers, A. P. C. M., Knottnerus, J. A., & Vinke, H. (Eds.) (2021). De toekomst van de sociale zekerheid: De menselijke maat in een solidaire samenleving. Boom juridisch. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/de-toekomst-van-de-sociale-zekerheid-de-menselijke-maat-in-een-solidaire-samenleving/
 5. Algoritmische beslisregels en geautomatiseerde feitenvaststelling: Ge…

  Goossens, J., Hirsch Ballin, E., & van Vugt, E. (2020). Algoritmische beslisregels en geautomatiseerde feitenvaststelling: Gevolgen voor de fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele recht: Preadvies Staatsrechtconferentie 2020. Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/Goossens%2C%20Hirsch%20Ballin%20en%20Van%20Vugt%20-%20Preadvies%20Staatsrechtconferentie%202020.pdf

Find an expert or expertise