We are Tilburg University

We are Tilburg University

Courses

Recent publications

 1. De Waddenzee: doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldo…

  Bastmeijer, K. (2020). De Waddenzee: doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldoende recht? Geografie, 2020(10).
 2. Het Waddengebied en stikstofdepositie

  Bastmeijer, K. (2020). Het Waddengebied en stikstofdepositie. (Position paper; Vol. 2020, No. 04). Waddenacademie.
 3. Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU H…

  Bastmeijer, K. (2020). Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU Habitatrichtlijn: Advies op verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten en de Natuur en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Tilburg University.
 4. Antarctica’s wilderness fails to capture continent’s biodiversity

  Leihy, R. I., Coetzee, B. W. T., Morgan, F., Raymond, B., Shaw, J. D., Terauds, A., Bastmeijer, K., & Chown, S. L. (2020). Antarctica’s wilderness fails to capture continent’s biodiversity. Nature, 583(7817), 567-571.
 5. De Juridische Status van de Europese Steur (Acipenser Sturio) en de P…

  Bastmeijer, K. (2019). De Juridische Status van de Europese Steur (Acipenser Sturio) en de Positie van Nederland (The Legal Status of the European Sturgeon (Acipenser Sturio) and the Position of the Netherlands (with English summary)): Een onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling en het Wereldnatuurfonds Nederland .

Find an expert or expertise