Expertise

Ruime ervaring op het gebied van kanker en werkhervatting. Gepromoveerd aan de KU Leuven (eind 2013) op de ervaringen van vrouwen met borstkanker met de terugkeer naar werk. Het perspectief van alle betrokken actoren werd beschreven: werknemers, werkgevers, behandelend artsen, verzekerings- en bedrijfsartsen. Om het perspectief van vrouwen op hun kankerdiagnose weer te geven, werd een 3-ervaringen model ontwikkeld. Vrouwen die het werk wilden hervatten voelden zich gemotiveerd en in staat om te werken, maar tegelijk kwetsbaar. Door goede steun op het werk kon deze kwetsbaarheid verminderd worden. Met betrekking tot het perspectief van werkgevers werd de ervaren ‘ongrijpbaarheid’ van het re-integratieproces bij (borst)kanker zichtbaar gemaakt. Dat terugkeer naar werk complex is voor werkgevers, kwam ook naar voren bij het MiLES project, een samenwerking tussen de UM en het AMC. Onlangs werd voor ondernemers de website 'KanS' ontworpen met concrete tips: www.kankerenwerk.b

Highlights

www.kankerenwerk.be 

Find an expert or expertise