Bio

Als postdoctoraal onderzoeker werk ik bij de Academische Werkplaats Ouderen aan het vervolgonderzoek rond de ontwikkelde methode 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument'. Samen met zorgorganisaties wordt een gestructureerde aanpak ontwikkeld om de opgehaalde verhalen van cliënten te vertalen in concrete verbeteracties voor de kwaliteit van de zorg. 

Bekijk voor een korte uitleg van 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument' het introductiefilmpje. Het instrument staat ook beschreven op de ‘Zorg voor Beter’ website.  

Find an expert or expertise