Bio

Ik ben in 1976 als econometrist afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Daarna heb ik gewerkt als docent, onderzoeker, hoofddocent, en hoogleraar, respectievelijk bij de VU, de Nederlandsche Bank, de Universiteit van Amsterdam, en Tilburg University. Mijn belangstelling is in de loop der tijd verschoven van econometrie naar economie, met een nadruk op de economie van de overheid. Op dat gebied heb ik artikelen gepubliceerd over de effecten van economische unies, overheidsschuld en pensioenen. Eerst waren dat vooral wetenschappelijke artikelen, maar gaandeweg is er steeds meer nadruk gekomen op bijdragen aan het publieke debat. Zo ben ik al tien jaar een tegenstander van het verhogen van de AOW-leeftijd. Bijdragen aan het publieke economiedebat baseer ik, zo veel mogelijk, op gefundeerde economisch-theoretische uitgangspunten. Ik vind dat ook studenten die uitgangspunten geleerd moeten worden, al moeten ze ook de beperkingen ervan leren inzien.

Expertise

Ik ben gepromoveerd op een proefschrift met als titel On the Evolution of Public Pension Schemes dat is uitgegeven door Springer Verlag in 1988. Overheidspensioenen is jarenlang de kern van mijn wetenschappelijke werk geweest, met uitstapjes naar overheidsschuld en de economische effcten van federaties. Ook heb ik mij enige tijd bezig gehouden met het uitvoeren van economische experimenten.  Dit werk werd meestal gedaan in samenwerking met AIO's. Een meer praktische invulling betrof het lidmaatschap van de rekenkamer in Tilburg, vanaf 2009. De taak van de rekenkamer is om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en de effectiviteit van de gemeentelijke overheid. Dergelijk onderzoek dient om de gemeenteraad te helpen bij het uitoefenen van zijn democratische functie.

Teaching

Ik heb colleges verzorgd in econometrie, macroeconomie, microeconomie en openbare financiën, in zowel de bachelor- als de masterfase.  

Find an expert or expertise