Courses

Recent publications

 1. Growth and innovation in the presence of knowledge and R&D accumulati…

  Verba, M. A. (2020). Growth and innovation in the presence of knowledge and R&D accumulation dynamics. Economics of Innovation and New Technology.
 2. Universities, agglomeration, and regional innovation

  Orlando, M., Verba, M., & Weiler, S. (2019). Universities, agglomeration, and regional innovation. The Review of Regional Studies, 49, 407-427.
 3. Differentiatie in Regionale Governance en de Relatie met Economische …

  Groenleer, M., Stam, E., Tordoir, P., Verba, M., Broekman, C., & Ponds, R. (2018). Differentiatie in Regionale Governance en de Relatie met Economische Groei en Ontwikkeling. (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ministerie van Binnenlandse Zaken. https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/differentiatie-in-regionale-governance-en-de-relatie-met-economische-groei-en-ontwikkeling/
 4. The role of utility models in patent filing strategies - Evidence fro…

  Heikkilä, J., & Verba, M. (2018). The role of utility models in patent filing strategies: Evidence from European countries. Scientometrics, 116(2), 689-719.
 5. Waarom het Openbaar Bestuur Ertoe Doet - Over de Economische en Socia…

  Zouridis, S., Kaufmann, W., Atrokhova, V., Maleki, A., Crompvoets, V., Verba, M., & Hermans, M. (2017). Waarom het Openbaar Bestuur Ertoe Doet: Over de Economische en Sociale Betekenis van Bestuurlijke Instituties. Tilburg School of Governance. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/02/24/rapport-waarom-het-openbaar-bestuur-ertoe-doet-over-de-economische-en-sociale-betekenis-van-bestuurlijke-instituties/Waarom+het+openbaar+bestuur+ertoe+doet.pdf

Find an expert or expertise