Courses

Recent publications

 1. Noot bij HR, 29-5-2020, BNB 2021/1 (Activa passiva arrest)

  Hoogeveen, M. (2021). Noot bij HR, 29-5-2020, BNB 2021/1 (Activa passiva arrest). Case note on: Hoge Raad, 29/05/20, ECLI:NL:HR:2020:867 BNB - Beslissingen in belastingzaken, 2021(1), 3-34.
 2. Noot bij HR, 29-5-2020, BNB 2021/2 (Deelnemingenarrest)

  Hoogeveen, M. (2021). Noot bij HR, 29-5-2020, BNB 2021/2 (Deelnemingenarrest). Case note on: Hoge Raad, 29/05/21, ECLI:NL:HR:2020:990 BNB - Beslissingen in belastingzaken, 2021(1), 35-67.
 3. Over huwelijk, echtscheiding en overlijden en de bedrijfsopvolgingsfa…

  Hoogeveen, M. (2021). Over huwelijk, echtscheiding en overlijden en de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: Een (on)gelukkig relatie. In J. W. A. Biemans, P. J. van der Plank, & F. A. M. Schoenmaker (Eds.), Straaten in het notariële rechtsverkeer: Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten (pp. 113-126). (Ars Notariatus; Vol. 2021, No. 174). Wolters Kluwer. https://www.navigator.nl/document/id85a6c3648a6c461a8f1356c5959db6fa?ctx=WKNL_CSL_2948
 4. Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, deel 1: de ondernemings…

  Neve, M. L., & Hoogeveen, M. (2021). Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, deel 1: de ondernemingseis. WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie , 2021(7339), 677-689.
 5. Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, deel 2: de bezitseis

  Neve, M. L., & Hoogeveen, M. (2021). Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, deel 2: de bezitseis. WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie , 2021(7341), 719-728.

Find an expert or expertise