Courses

Recent publications

 1. A-G Wattel belicht Schumacker-jurisprudentie HvJ EU en adviseert Hoge…

  van Hulten, M. (2023). A-G Wattel belicht Schumacker-jurisprudentie HvJ EU en adviseert Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen I. NTFR 2023/757. Case note on: Advocaat - Generaal, 31/03/23 (22/02356). NTFR: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2023(19).
 2. Belastingen vanuit een Economische Invalshoek - Rapport van de Commis…

  van Hulten, M., Lejour, A., van der Linden, A., Gerritsen, A., & Scholte, H. (2023). Belastingen vanuit een Economische Invalshoek: Rapport van de Commissie Economie en belastingen. (Geschriften van de vereniging voor Belastingwetenschap; No. 262). Vereniging voor belastingwetenschap.
 3. Belgische vrijstellingsregeling voor overwinst kwalificeert als staat…

  van Hulten, M. (2023). Belgische vrijstellingsregeling voor overwinst kwalificeert als staatssteun. NLF 2023/2286. Case note on: General Court of the European Union, 20/09/23 (T-131/16 RENV). NL Fiscaal, 20-21.
 4. Duitse erfbelasting over minder gunstig berekende waarde verhuurde wo…

  van Hulten, M. (2023). Duitse erfbelasting over minder gunstig berekende waarde verhuurde woningen in derde landen in principe niet in strijd met vrij kapitaalverkeer. Case note on: Hof van Justitie EU, 9/02/23 (C-670/21). NTFR: Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2023(414).
 5. Enkele belastingverdrags- en EU-rechtelijke gevolgen van inconsistent…

  van Hulten, M. (2023). Enkele belastingverdrags- en EU-rechtelijke gevolgen van inconsistenties door de Wet excessief lenen. Fiscaal ondernemingsrecht, 2023(189), Article TFO 2023/189.2.

Find an expert or expertise