Courses

Recent publications

  1. Bestaan en bestrijding van oneigenlijke vormen van contracting in (an…

    Houwerzijl, M. (2020). Bestaan en bestrijding van oneigenlijke vormen van contracting in (andere) Europese landen. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/07/16/papers-contracting-en-andere-driehoeksrelaties/Houwerzijl+DEF+paper+SZW+Contracting+250520.pdf
  2. Buitenlandse werknemer - WagwEU

    Houwerzijl, M. (2020). Buitenlandse werknemer: WagwEU. In R. Houweling, P. Vestering, & W. Zondag (Eds.), Sdu commentaar arbeidsrecht thematisch: Editie 2021 (pp. 3093 - 3144). [117] SDU-uitgevers.
  3. Commentaar Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Euro…

    Houwerzijl, M. (2020). Commentaar Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In J. van Slooten, M. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & commentaar arbeidsrecht (11de ed., pp. 1285 - 1340). Wolters Kluwer.
  4. Herziening van de detacheringsrichtlijn - Een geslaagde evenwichtsoef…

    Houwerzijl, M. (2020). Herziening van de detacheringsrichtlijn: Een geslaagde evenwichtsoefening? In H. Verschueren (Ed.), Detachering: Nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief (pp. 3 - 29). Die Keure.
  5. Naar een nieuw beleid voor de arbeidsmarkt én de kapitaalmarkt

    Houwerzijl, M. (2020). Naar een nieuw beleid voor de arbeidsmarkt én de kapitaalmarkt. TRA: Tijdschrift recht en arbeid, 12(10), [69]. https://www.wolterskluwer.com/nl-nl/expert-insights/naar-een-nieuw-beleid-voor-arbeidsmarkt-en-kapitaalmarkt

Find an expert or expertise