Bio

Na mijn studie economie, heb ik 13 jaar gewerkt bij het Trimbos-instituut. Daar hield ik me bezig met oderzoeks- en implementatieprojecten rondom preventie van middelengebruik en psychische problemen. Projecten gericht om mensen met een verstandelijke beperking en/of lage gezondheidsvaardigheden hadden mijn specifieke interesse. 

In 2018 ben ik bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking gestart met promotieonderzoek naar het project Pro. Pro is een samenwerking tussen zes organisaties gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarbij gaat het specifiek om mensen die door ernstige gedragsproblemen vaak  zijn uitgestoten en hebben moeten verhuizen van de ene naar de andere instelling . In het onderzoek kijken we naar ervaringen van bewoners en medewerkers van Pro en naar werkzame elementen bij de uitvoering van Pro.

 

Find an expert or expertise