News and Events

Human Library: Meet your prejudice *

Visit the Human Library in Tilburg on Wednesday April 11, 2018. Instead of a book, you can borrow a 'person' and hear their life story. There will be many different 'books' whom you can talk to, such as refugees, an orphan, a transsexual, people with a handicap or people who have a peculiar lifestyle. The Human Library aims to take away prejudices and stimulate social cohesion. (language: Dutch & English)

Program information
Date Wednesday April 11, 2018
Time walk-in between 14:30 - 18:30
Location Dante Building, Tilburg University campus
Entry free
Speakers 'Human books' and lecturers
Organisation Academic Forum, Bibliotheek Midden-Brabant, Animo, Complex
Contact Ingemarie Sam
*Certificate This activity may count towards the Academic Forum Certificate 2017-2018

Books

Human Library is an originally Danish concept that is conquering the world. In a Human Library, the 'books' are people who have all experienced or are experiencing a particular prejudice in their lives. They are willing to share their life story and, for one afternoon, they are a book that can be read. The book title describes the stereotype they represent.

Life story

The visitors, i.e., the readers, choose a book with a story on which they have certain presuppositions or questions. They subsequently join the book at the table and the ‘reading’ can begin. The book tells his or her story. The readers can ask the book all the questions they want and, conversely, the books can ask their readers all sorts of questions. In this way, the readers hopefully allow their prejudices to be challenged.

One reader said:

'What touched me most was the personal character of the dialog and the possibility that two people who have only just met for the first time can directly share very personal stories. It was a very special experience for me, a wonderful book that I will not forget in a hurry.'

Program

The edition of Human Library on April 11 takes place in the Dante Building at Tilburg University campus. Admission is free. It takes about twenty minutes to 'read a book'.

Lectures

During Human Library scientists Mark Brandt and Paul Mutsaers will share their research findings about prejudices in a short lecture.

About prejudices en how to reduce them (English) – Mark Brandt

Researcher Mark Brandt will give a short talk about his work on seeing someone as dissimilar and prejudice. In our work, we find that seeing someone as dissimilar leads to prejudice and that this is true for many people. Even people's good intentions and openness does not seem to help. This means that we can't just rely on our good intentions if we want to reduce prejudice. That may all sound depressing, but there is hope. Research also finds that getting to know people with different views and perspectives and working with those people can break down these walls and increase tolerance.


Vooroordelen bevooroordeeld (Dutch) – Paul Mutsaers

Vooroordelen lijken van alle tijden en alle plaatsen en daarmee een vast onderdeel van het sociaal repertoire van de mens. Het cognitieve vermogen van de mens is ontoereikend om sociale structuren in al hun complexiteit te verwerken en te begrijpen en dus kan gesteld worden dat de onbevooroordeelde mens niet bestaat. Toch onderscheidt het ene vooroordeel zich van het andere en maakt het wel degelijk uit wie de bevooroordeelde persoon is. De bakker op de hoek of oom agent: het maakt een wezenlijk verschil. Van wetsdienaren mogen we verwachten dat ze de wet nauwgezet volgen en zonder aanziens des persoons opereren.


Paul Mutsaers verrichtte jarenlang onderzoek naar politiediscriminatie in Nederland. In dienst van de Politieacademie schreef hij een proefschrift dat hij in 2015 verdedigde in Tilburg: A Public Anthropology of Policing: Law Enforcement and Migrants in the Netherlands. Hij kwam tot een opmerkelijke conclusie: in de context van wetshandhaving bestaan er vooroordelen over vooroordelen. Terwijl de aandacht altijd uitgaat naar de individuele agent, hebben we feitelijk te maken met een institutioneel probleem. Dat wil zeggen, agenten worden regelmatig geïnstrueerd om bevooroordeeld te werk te gaan. Ze kiezen daar niet altijd zelf voor.

This event is supported by Stichting Steunfonds Katholiek Hoger Onderwijs.

The next edition of Human Library Tilburg will take place in November 2018 in the Bibliotheek Midden-Brabant (library in the city of Tilburg).


Meet more book titles

image human library the odd one out image human library ex-addict image human library Blind Russian student image human library PTSD Human library Ammar Alkhatib Human library Ismay Repko

When: 11 April 2018 14:30

End date: 11 April 2018 18:30