Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

prof. dr. A. van Lenning

Full Professor 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Liberal Arts and Sciences

Expertise

 

The last 15 years Alkeline van Lenning combined teaching, in the Netherlands and abroad, with management positions, the latter always being concerned with academic education.

Keywords

Principal publications

  • Lenning, A. van (2013) Teaching Today and the Meaning of Life. In: Zonder Vriendschap geen Wijsheid, special uitgaveKrisis, Tijdschrift voor Filosofie, pp.146-151. Amsterdam.
  • Naber, P en Lenning, A. van (2012) Lijf en liefde. In: J. Hermes, P. Naber en A. Dieleman (red.) Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur, pp. 97- 118. Bussum: Coutinho
  • Lenning, A. van, Daelmans, H.E.M. and Wenting, L.U. (2012) Waarom een onderwijs-kundig leider?, in Visie op Onderwijs, Rooij, R, Utrecht University Press. pp.9-21.
  • Lenning, A. van and Witteveen, W. (2011), De zaak Polanski en het verstrijken van de Tijd. In: NJB, Nederlands Jusitenblad, (86) 5, p. 286-292.
  • Broers, A.J.R. en Lenning, A. van (2007) Seks in de media: MTV als rolmodel? J/M Pubers, (4)4, april pp.42-45.

Click here for the list of publications in the Research Portal

Last amended: 10 July 2018