Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

Dr J.H.M. Moons SJ

Researcher 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy

Keywords

Principal publications

  • De kunst van de geestelijke begeleiding. Een pratijkboek in ignatiaans perspectief (Heeswijk/Averbode: Berne/Altiora, 2019).
  • 'Lost and Found? De Heilige Geest en het eucharistische gebed na Vaticanum II?', J. Geldhof & D. Vollebregt (red.), 'Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt'. Over liturgie en de verering van God (Antwerpen: Halewijn, 2018) 109-120.
  • '«Aroused and Sustained by the Holy Spirit»? A Plea for a Pneumatological Reconsideration of Sensus Fidei on the Basis of Lumen gentium 12', in Gregorianum 99/2 (2018), 271-292. (link)
  • 'De preek: ontmoeting of kerygma? De visies op verkondiging van Evangelii gaudium en het Homiletisch Directorium?', in Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 47 (2017), 90-104. (Link)  

Click here for the list of publications in the Research Portal

My updates

Last amended: 18 September 2018