Experts & Expertise

Search experts

Which researcher or scientist are you looking for?

Also search for support staff


Search expertise

In which field are you looking for a researcher or scientist?


Your photograph

Dr J.H.M. Moons SJ

Researcher 

Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy

Keywords

Principal publications

  • De kunst van de geestelijke begeleiding. Een pratijkboek in ignatiaans perspectief (Heeswijk/Averbode: Berne/Altiora, 2019).
  • 'Lost and Found? De Heilige Geest en het eucharistische gebed na Vaticanum II?', J. Geldhof & D. Vollebregt (red.), 'Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt'. Over liturgie en de verering van God (Antwerpen: Halewijn, 2018) 109-120.
  • '«Aroused and Sustained by the Holy Spirit»? A Plea for a Pneumatological Reconsideration of Sensus Fidei on the Basis of Lumen gentium 12', in Gregorianum 99/2 (2018), 271-292. (link)
  • ?«The Holy Spirit Leads the Church through Charismas» (LG 12). The Conciliar Doctrine on Charismas and its Significance for the Laity?s Active Involvement in the Church?, in A. Mayer (ed.), The Letter and the Spirit: On the Forgotten Documents of Vatican II (Leuven: Peeters, 2018), 233-245.
  • 'De preek: ontmoeting of kerygma? De visies op verkondiging van Evangelii gaudium en het Homiletisch Directorium?', in Collationes. Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal 47 (2017), 90-104. (Link)  

Click here for the list of publications in the Research Portal

My updates

Last amended: 13 December 2018