Fiscaal Instituut Tilburg

Instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen.

Onderwijs Fiscaal Instituut Tilburg

Zowel Tilburg Law School als Tilburg School of Economics and Management zijn terug terug te vinden in het Fiscaal instituut Tilburg (FIT). Beide faculteiten staan bekend om de hoogstaande, academische kwaliteit van de opleidingen. Ook de persoonlijke begeleiding van studenten, het evenwichtige onderwijsprogramma en de kwaliteit van de docenten staan hoog aangeschreven.

Bacheloropleidingen

Alle studenten van de juridische bacheloropleidingen van Tilburg Law School nemen deel aan de Oefenrechtbank. Voor studenten Fiscaal Recht wordt dit 'Oefenhof' genoemd. Zij volgen een iets ander programma dan de studenten van de andere juridische bacheloropleidingen.

Deelname aan de Eucotax wintercourse maakt voor studenten van Tilburg University deel uit van een afstudeervariant.

Masteropleidingen

Postmasteropleidingen

EUCOTAX Wintercourse

Bijzonder is de deelname van Tilburg Law School aan de EUCOTAX Wintercourse, een samenwerkingsverband tussen 14 universiteiten dat dient om een stimulans te geven aan grensoverschrijdend onderzoek.

Het Wintercourse-programma is voortgekomen uit het streven van de deelnemende universiteiten om een stimulans te geven aan het (grensoverschrijdend) onderzoek van de Europeesrechtelijke aspecten van het belastingrecht. Het belang van deze Europese dimensie blijkt onder andere uit de steun hiervoor vanuit de Europese Unie die het project in diverse edities met de Erasmus subsidie heeft ondersteund.

Aan het programma wordt deelgenomen door studenten en onderzoekers van de verschillende universiteiten. Jaarlijks wordt er een bepaald fiscaal hoofdonderwerp in een rechtsvergelijkend perspectief onderzocht. Daartoe worden zes deelonderwerpen gedefinieerd. Per onderwerp verrichten studenten onderzoek en in diverse bijeenkomsten zal met de begeleiders/sprekers over verschillende aspecten worden gediscussieerd.

Deelname aan de Wintercourse maakt voor studenten van Tilburg University deel uit van een afstudeervariant.

Cursussen voor belastingadviseurs

Daarnaast verzorgt  het FIT in het kader van de permanente educatie een aantal cursussen die afgestemd zijn op de praktijk van de RB-adviseur.

Als specialist bent u natuurlijk op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op uw vakgebied. Maar overziet u het hele fiscale speelveld nog?

In onze Top FIT colleges wordt u (bij)geschoold in de belangrijkste leerstukken van ons belastingstelsel. Op academisch niveau met veel gevoel voor de praktijk. De hoor- en werkcolleges worden verzorgd door aansprekende hoogleraren en docenten van het Fiscaal Instituut Tilburg.

In één dag wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste wettelijke regelingen, systematiek en jurisprudentie van een fiscaal vakgebied.

Actualiteitencolleges

Jaarlijks wordt aan het eind van het eerste semester een actualiteitencollege voor studenten uit de fiscale studierichtingen en andere geïnteresseerden georganiseerd, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de belastingwetgeving in de vorm van lezingen aan de orde komen.

Informatie voor onze fiscale studenten