Luce Centrum voor Religieuze Communicatie

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

LUCE / Centrum voor Religieuze Communicatie

Illustratie: Schaal met slak (detail), kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal met slak (detail), kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht


Voor 2016 presenteert Luce/CRC een nieuw aanbod van studiemiddagen en cursussen. Van een Tweeluik over paus Franciscus, een studiedag in de Oude Hortus in de Utrechtse binnenstad over het Genesis-commentaar van Augustinus tot reeksen over lectio divina en de Bijbel in de moderne literatuur.

Naast het open aanbod ook leergangen en cursussen voor professionals.

Via de website kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Voor het nu lopende aanbod van Luce, zie het overzicht hieronder.

Oproep: Mijn WJD in 1000 woorden

Wie ooit deelnam aan de WJD weet dat het een onuitwisbare ervaring is.

In het najaar van 2016 zal Luce een studiedag houden over de impact en het belang van de Wereld Jongerendagen (WJD) voor de geloofsontwikkeling van jonge mensen.

Hart en ziel van die studiedag zal worden gevormd door de verhalen van deelnemers van  de verschillende edities vanaf 1985 – deelnemende jongeren of begeleiders.

We dagen iedereen uit die ooit bij een was de WJD was om haar of zijn verhaal te delen.

Mail ons in 1000 woorden je meest dierbare ervaring. Wat verwonderde je? Welke ontmoeting vergeet je noot? Wat heeft je echt veranderd? Wanneer was je sprakeloos? Wanneer zag je God? Wat vertelde je als eerste aan je vrienden?

wjd1000woorden@tilburguniversity.edu

Meer informatie

Symposia en studiedagen - inschrijving open

De volgende activiteiten staan open voor inschrijving, gesorteerd op (start)datum)

In het hart van de christelijke verkondiging. Brieven en evangelie van Johannes

Studiemiddag, 22 januari 2016, Centraal staat de bundeling van ruim twintig artikelen van prof. dr. Maarten Menken onder de titel Studies in John’s Gospel and Epistles over het hart van de verkondiging volgens Johannes en de relatie met bijvoorbeeld de Joodse traditie en de gnostiek. Lees verder.

De Bijbel in de moderne literatuur

Cursus van zes bijeenkomsten vanaf 4 februari 2016 door prof. dr. Panc Beentjes. Ontkerkelijking en secularisatie ten spijt, wie leest zal ontdekken dat de Bijbel in de moderne literatuur nog altijd van betekenis is. Verholen en verborgen misschien, maar Bijbelse motieven en personages vinden hun weg ook naar hedendaagse literaire werken. Lees verder.

Zie dat ik ben. Maand van de Spiritualiteit

Studiemiddag met boekpresentatie, 5 februari 2016 van Zie dat ik ben. Christelijke spiritualiteit als weg tot menswording, het nieuwe boek van Willem Marie Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Een nieuw boek met een uitdagende spiritualiteit, zeker in de Maand van de Spiritualiteit? Lees verder.

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf 25 februari 2016. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Tweeluik over paus Franciscus

Twee studiemiddagen naar aanleiding van het begin van het vierde jaar van het pontificaat van paus Franciscus, 9 en 16 maart, 2016. Vier sprekers verkennen en verdiepen het optreden van de paus op het wereldtoneel en zijn spiritualiteit (Ignatius) en theologie (Guardini) aan de hand van het Jaar van de Barmhartigheid en de encycliek Laudato si. Lees verder.

De schrille kant van Pasen

Bezinnende studiemiddag op 21 maart 1016. De maandag van de Goede Week aandacht voor martelaren. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat de paters van Tibhirine vermoord werden. Recent is de dood van pater Frans van der Lugt. Wat betekent het om je leven te geven? Lees verder.

Contextuele Benadering als verrijking

Op 6 en 20 april 2016 twee masterclasses door Else-Marie van den Eerenbeemt, expert in de Contextuele benadering. De twee masterclasses beiden een unieke kans om te ontdekken hoe de intergenerationele familiedynamiek het leven van mensen kleurt en tekent. Iedereen is iemands kind. Loyaliteit, erkenning, vrijheid, verbondenheid zijn sleutelbegrippen in ieders leven. Voor hulpverleners, pastores, geestelijk verzorgers, docenten – eigenlijk voor iedereen, want inderdaad: iedereen is iemands kind. Lees verder.

Het roomse rood

Studiemiddag op 19 april 2016 naar aanleiding van de twee succesvolle biografieën over de kardinalen Simonis en Danneels. Met onder meer reacties van de auteurs op een kritische beschouwing van de bekende kerkhistoricus dr. Ton van Schaik. Lees verder.

Op de rug van de tijger

Studiemiddag, 22 april 2016 over economie en ethiek. Theo Salemink schreef een prikkelend boek over de nood aan een economie met een menselijk gezicht. Maar: hoe de tijger van het kapitalisme te temmen? Lees verder.

Onze wereld in wording. Augustinus en Genesis

Studiedag, 12 mei 2016. Bij gelegenheid van de boekpresentatie van Onze wereld in wording, de vertaling van de commentaren van de kerkvader Augustinus op het boek Genesis een keur van sprekers op een bijzondere locatie: de Oude Hortus in de binnenstad van Utrecht. Met onder meer Marcel Poorthuis, Jozef Wissink, Matthias Smalbrugge. Lees meer.

Studiedag bij Franciscus-tentoonstelling

Studiedag, 25 mei 2016. In samenwerking met het Franciscaans Studiecentrum (FSC) organiseert Luce op 25 mei aanstaande een bijzondere studiedag in het Museum Catharijneconvent: Kijken naar Franciscus. Lees meer.

 

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Wordt aangeboden in 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit en palliatieve zorg

Begint in september 2016. Iemand naar de dood begeleiden. Dat klinkt loodzwaar, en dat is het soms ook. Heftige emoties kunnen opspelen: van dodelijke angst tot berusting in het onafwendbare einde. LUCE/CRC helpt geestelijk verzorgers deze laatste levensfase te begeleiden. Lees verder.

Geestelijke zorg en dementie

Begint op 15 september 2016. Volgens recente prognoses loopt één op de vijf mensen kans de ziekte dementie te krijgen. De cursus 'Geestelijke zorg en dementie' wil pastores en geestelijk verzorgers toerusten voor hun omgang met mensen die lijden aan dementie. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Begint op 12 september 2016. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder

Crisis, coping en ritueel

Begint in september 2016. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft LUCE/CRC een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce/CRC heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.

Stuur door

Wat is de uitkomst van drie plus zes