Onderzoek Theologie

Tilburg School of Catholic Theology duidt de katholieke traditie in de context van de hedendaagse maatschappij en bestudeert de spirituele behoefte van het individu.

Theologie

De School of Catholic Theology draagt verantwoordelijkheid voor het academisch onderwijs en de wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de katholieke theologie en de daarmee verbonden andere wetenschappen. Daarnaast behoort het verrichten van wetenschappelijk onderzoek eveneens tot haar kerntaken.

De rijke katholieke geloofstraditie heeft zich in de voorbije twintig eeuwen ontwikkeld en is wereldwijd verspreid. Onder het motto "Gelovig zoeken naar inzicht" wil de School of Catholic Theology deze traditie in de context van de hedendaagse cultuur wetenschappelijk bestuderen.

'Katholiek' dient hier niet als een exclusivum begrepen te worden, maar richt zich op de volle breedte van de christelijke geloofstraditie. Dit ligt overigens ook in de letterlijke vertaling van deze term besloten.

Het onderzoek aan de School of Catholic Theology is georganiseerd in twee onderzoeksprogramma's en enkele aan de faculteit gelieerde instituten.

Tilburg School of Catholic Theology heeft haar eigen Graduate School, waar zij promovendi begeleidt richting een wetenschappelijke loopbaan.

Nieuws over onderzoek

 • Congres 'Orthodoxie versus fundamentalisme' 23-08-2016Nieuws Congres 'Orthodoxie versus fundamentalisme'
  De website van het congres 'Orthodoxie versus fundamenalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?' is nu in de lucht: www.orthfund.nl.

 • TST-studenten naar Wereldjongerendag in Krakau 22-07-2016Nieuws TST-studenten naar Wereldjongerendag in Krakau
  Elk jaar op Palmzondag wordt de Wereldjongerendag gevierd. Over de hele wereld komen jongeren die dag samen rond hun eigen bisschop en vieren de WJD op lokaal niveau. De paus kiest elk jaar een thema en schrijft de jongeren daarover een brief. Het thema van dit jaar is: ‘Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mattheüs 5, 7).

 • Vooraankondiging: Congres 'Orthodoxie versus fundamentalisme' 27-06-2016Nieuws Vooraankondiging: Congres 'Orthodoxie versus fundamentalisme'
  Wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?’ Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari 2017 organiseert de Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing een tweedaags congres in Utrecht met als thema Orthodoxie versus Fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs? Schoolleiders en docenten uit het VO worden hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd.

 • Rudi te Velde bijzonder hoogleraar ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino’ 03-05-2016Persbericht Rudi te Velde bijzonder hoogleraar ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino’
  PERSBERICHT 3 mei 2016 - Prof. dr. Rudi te Velde is per 1 mei 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse Denken’ bij Tilburg School of Catholic Theology. Te Velde is filosoof en sinds 1995 verbonden aan de faculteit theologie van Tilburg University als universitair docent. De nieuwe leerstoel wordt ingesteld door de Stichting Thomas More.

 • Wat gewoon is, is niet per se goed 11-04-2016Direct link Wat gewoon is, is niet per se goed
  De toneelgroep Zeevuh is een sekte begonnen. Een gesprek met Kees de Groot, een van de leden van Zeevuh op www.nieuwwij.nl


Instituten


Meest gezochte experts

Geest, P.J.J. van
Name prof. dr. P.J.J. van Geest
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Biblical Sciences and Church History
Position Hoogleraar
Room NE 102
Phone +31 13 466 3817
E-mail p.j.j.vangeest@tilburguniversity.edu
Schoot, H.J.M.
Name dr. H.J.M. Schoot
Tilburg School of Catholic Theology
Department of Systematic Theology and Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room NV 205
Phone +31 13 466 3832
E-mail h.j.m.schoot@tilburguniversity.edu
Schelkens, K.
Name dr. K. (Karim) Schelkens
Tilburg School of Catholic Theology
Cardinal Willebrands Research Center
Position Universitair hoofddocent
Room K 716
Phone +31 13 466 8993
E-mail k.schelkens@tilburguniversity.edu
Balen, M. van
Name M. van Balen
Tilburg School of Catholic Theology
General Office
Position Studentassistent
Room
Phone +31 13 466
E-mail m.vanbalen@tilburguniversity.edu

Recente publicaties