Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Faculteitsraad

De faculteitsraad heeft een belangrijke functie binnen de faculteit. De raad mag het Management team gevraagd en ongevraagd van advies voorzien (o.a. facultaire begroting, onderwijs- en onderzoeksplan, jaarrekening en jaarverslag) en heeft op bepaalde onderdelen instemmingsrecht (o.a. faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan).

De faculteitsraad bestaat uit veertien leden; zeven studentenleden en zeven personeelsleden. Voor de studentenzetels worden ieder jaar verkiezingen georganiseerd, de personeelszetels zijn elke twee jaar verkiesbaar.

Samenstelling Faculteitsraad 2017/2018

Personeelsleden

Augusteijn, H.E.M.
Name H.E.M. (Hilde) Augusteijn MA
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Methodology and Statistics
Position Promovendus
Room S 719
Phone +31 13 466 8923
E-mail h.e.m.augusteijn@tilburguniversity.edu
Dijk, J. van
Name dr. J. van Dijk MA
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Organization Studies
Position Universitair docent
Room S 609
Phone +31 13 466 3016
E-mail j.vandijk1@tilburguniversity.edu
Joosen, M.C.W.
Name dr. M.C.W. (Margot) Joosen
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Senior Onderzoeker/Onderzoekscoordinator
Room RP 229
Phone +31 13 466 2702
E-mail m.c.w.joosen@tilburguniversity.edu
Kooij, T.A.M.
Name dr. T.A.M. (Dorien) Kooij
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Human Resource Studies
Position Universitair Hoofddocent
Room S 520
Phone +31 13 466 2827
E-mail t.a.m.kooij@tilburguniversity.edu
Leenders, R.T.A.J.
Name prof. dr. R.T.A.J. (Roger) Leenders
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Organization Studies
Position Hoogleraar
Room S 617
Phone +31 13 466 3446
E-mail r.t.a.j.leenders@tilburguniversity.edu
Lindert, D.J. te
Name dr. D.J. (Annet) te Lindert
TS Social and Behavioral Sciences
Medical and Clinical Psychology
Position Senior Docent
Room T 414
Phone +31 13 466 8920
E-mail d.j.telindert@tilburguniversity.edu
Reeskens, T.
Name dr. T. (Tim) Reeskens
TS Social and Behavioral Sciences
Sociology
Position Universitair docent
Room S 809
Phone +31 13 466 2119
E-mail t.reeskens@tilburguniversity.edu

Studentgeleding Fractie Stimulus

Fractie Stimulus 2017-2018
Fractie Stimulus
Maddie Bregman
Ralph van Delden
Sophie van den Dungen
Marit Groenbos
Mitchell Matthijssen
Youri Spapens
Rick van de Ven

E-mail: fractiestimulus@gmail.com

Kamer: P3.106

Facebook: www.facebook.com/fractiestimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Fractie Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Meer over Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team van TSB, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Daarnaast probeert Fractie Stimulus op actieve wijze de studenten van TSB te bereiken om te achterhalen welke zaken zij belangrijk vinden of graag verbeterd zouden zien. De mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen wordt serieus genomen. Dit doen zij onder andere door het jaarlijks verspreiden en verwerken van een eigen enquête, het organiseren van activiteiten (zoals het Stimulus Studentenoverleg) en het onderhouden van contacten met andere studentenfracties, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Bovendien houdt Stimulus de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. Zo wordt de inhoud van werkcolleges geëvalueerd en wordt meegedacht over de manier waarop bijvoorbeeld de MTO-practica zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht. Ook stimuleert Stimulus studenten om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te zijn bij een vereniging, op exchange te gaan of extra vakken te volgen. Keuzevrijheid binnen de studie speelt hierbij een belangrijke rol.

Heb jij als TSB-student een studiegerelateerde vraag, probleem of opmerking, dan hoort Stimulus dit graag. Studenten kunnen in contact komen met Stimulus door een mail te sturen naar fractiestimulus@gmail.com of langs te komen op de kamer P3.106.

Meer informatie over Stimulus is te vinden op hun Facebookpagina: www.facebook.com/fractiestimulus.