Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Hoofd en hart voor de samenleving

Faculteitsraad Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De faculteitsraad heeft een belangrijke functie binnen de faculteit. De raad mag het Management Team gevraagd en ongevraagd van advies voorzien (o.a. facultaire begroting, onderwijs- en onderzoeksplan, jaarrekening en jaarverslag) en heeft op bepaalde onderdelen instemmingsrecht (o.a. faculteitsreglement, een deel van de onderwijs- en examenregeling en het Strategisch Plan).

De faculteitsraad bestaat uit veertien leden; zeven studentenleden en zeven personeelsleden. Voor de studentenzetels worden ieder jaar verkiezingen georganiseerd, de personeelszetels zijn elke twee jaar verkiesbaar.

Samenstelling Faculteitsraad 2018-2019

Personeelsleden

Bonhof, C.S.
Name C.S. (Cynthia) Bonhof MSc
TS Social and Behavioral Sciences
Medical and Clinical Psychology
Position Promovendus
Room T 512
Phone +31 13 466 4241
E-mail c.s.bonhof@tilburguniversity.edu
Dijk, J. van
Name dr. J. van Dijk MA
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Organization Studies
Position Universitair docent
Room S 609
Phone +31 13 466 3016
E-mail j.vandijk1@tilburguniversity.edu
Maassen, E.
Name E. Maassen MSc
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Methodology and Statistics
Position PhD-student
Room S 720
Phone +31 13 466 3862
E-mail e.maassen@tilburguniversity.edu
Meyers, M.C.
Name dr. M.C. (Christina) Meyers
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Human Resource Studies
Position Universitair docent
Room S 520
Phone +31 13 466 2388
E-mail m.c.meyers@tilburguniversity.edu
Reeskens, T.
Name dr. T. (Tim) Reeskens
TS Social and Behavioral Sciences
Sociology
Position Universitair docent
Room S 809
Phone +31 13 466 2119
E-mail t.reeskens@tilburguniversity.edu
Rozema, A.D.
Name dr. A.D. (Andrea) Rozema
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Senior onderzoeker / coördinator
Room RP 207
Phone +31 13 466 3136
E-mail a.d.rozema@tilburguniversity.edu
Stráznický van Osch, Y.M.J.
Name dr. Y.M.J. Stráznický van Osch
TS Social and Behavioral Sciences
Department of Social Psychology
Position Universitair Docent
Room S 409
Phone +31 13 466 2259
E-mail y.m.j.vanosch@tilburguniversity.edu

Studentgeleding Fractie Stimulus

Fractie Stimulus 2018-2019
Judy Borsje
Sophie van den Dungen
Lisa-Marie Linke
Yentl Schoe
Youri Spapens
Ezra Spinner
Tessa Wokke

Meer over Fractie Stimulus

Fractie Stimulus is de studentenfractie van de faculteitsraad van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De fractie werpt een kritische blik op de gang van zaken binnen de faculteit en komt op voor de belangen van de TSB-student. De formele taak van Stimulus is het maandelijks zitting nemen in de vergadering met het Management Team van TSB, waar wordt overlegd over de zaken die spelen binnen de faculteit.

Daarnaast probeert Fractie Stimulus op actieve wijze de studenten van TSB te bereiken om te achterhalen welke zaken zij belangrijk vinden of graag verbeterd zouden zien. De mening van de studenten over de inhoud en uitvoering van cursussen wordt serieus genomen. Dit doen zij onder andere door het jaarlijks verspreiden en verwerken van een eigen enquête, het organiseren van activiteiten (zoals het Stimulus Studentenoverleg) en het onderhouden van contacten met andere studentenfracties, opleidingscommissies en studieverenigingen.

Bovendien houdt Stimulus de kwaliteit van het onderwijs in de gaten. Zo wordt de inhoud van werkcolleges geëvalueerd en wordt meegedacht over de manier waarop bijvoorbeeld de MTO-practica zo effectief mogelijk kunnen worden ingericht. Ook stimuleert Stimulus studenten om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen, bijvoorbeeld door actief te zijn bij een vereniging, op exchange te gaan of extra vakken te volgen. Keuzevrijheid binnen de studie speelt hierbij een belangrijke rol.

E-mail: fractiestimulus@gmail.com

Kamer: P3.106

Facebook: www.facebook.com/fractiestimulus