Studie en studentenleven

Gedragsregels op de campus

Hoe je je behoort te gedragen en wat er geregeld is als iemand zich daar niet aan houdt, is te lezen in: