University Library

Augustijnse collectie

De Kerncollectie van de voormalige Bibliotheek Augustijns Instituut te Eindhoven is in maart 2017 aan de Library van Tilburg University geschonken.

De kerncollectie Augustinus en augustiniana omvat de tekstedities vanaf ca. 1500; een breed aanbod aan vertalingen van Augustinus' werken in de verschillende moderne vreemde talen; zeer veel tekstcommentaren; studies over het leven en de leer van Augustinus; over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen; algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften. De kerncollectie Augustinus en augustiniana is een belangrijke aanvulling op de theologische collectie van TiU en vormt een relevante aanvulling op de faciliteiten voor met name patristisch onderzoek.
In Tilburg is de collectie op diverse plaatsen te vinden. In WorldCat Discovery; de catalogus, is de collectie herkenbaar aan de drie letters AUG in de signatuur.

 • Kerncollectie in Open Opstelling gebouw L, niveau 0; Signatuur; AUG 062 - AUG 066
 • Kerncollectie geschiedenis OSA alg. en afz. landen:  CBC AUG 061
  • De kostbare werken  in de kluis:  Signatuur: KOD AUG
  • Boeken tot 1800: TREsoar, te vinden met TRE AUG
  • Overige werken: CBC AUG

NB Met CTRL + CLICK op de links krijg je alle titels met de genoemde signatuur te zien.

De werken in de Open Opstelling zijn in de bibliotheek, niveau 0 raadpleegbaar. De overige titels zijn via de catalogus op te vragen uit het depot en dan ook in de bibliotheek te raadplegen.

De collectie AUG in de Open Opstelling staat in de buurt van relevante werken in de Theologische Collectie TiU, zoals Algemene bronnenverzamelingen

 • TFL C CC- Corpus Christianorum
 • TFL C CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum
 • TFL C PAT-G Migne
 • TFL C PAT-L Migne
 • TFL C SC Sources chrétiennes
 • Patrologie: CBC CBC TFL 276
 • Recente werken van en over Augustinus in de Theologische collectie TFL L 02 AUGU
 • TFL K 02.1 Geschiedenis van kerk en theologie per tijdvak: vroege christendom / oudheid en middeleeuwen (tot 1500, hieronder patristiek en scholastiek)
 • Augustinus' Opera Omnia Databank  op de website van Lucepedia, die de link van het inmiddels opgeheven Augustijns Instituut overgenomen heeft
 • Augustijns Instituut dossiers in de Digitale theologische encyclopedie Lucepedia

De betekenis van de signatuur van de AUG kerncollectie vindt men hieronder