University library

University Library

 

Boeken universiteitsbibliotheek

Op zoek naar wetenschappelijke publicaties zoals boeken, proefschriften en congresverslagen gebruik dan:

  • Catalogus (WorldCat Discovery): beschrijvingen van boeken in de collecties van de universiteitsbibliotheek met verwijzing naar de vindplaats. De Tilburg University Catalogus bevat ook de beschrijvingen van e-books en beschrijvingen van publicaties die buiten Tilburg beschikbaar zijn.
  • Nederlandse Centrale Catalogus (NCC): beschrijvingen van boeken in het bezit van enkele honderden Nederlandse bibliotheken, o.a. universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De boeken uit de Nederlandse Centrale Catalogus zijn ook geïntegreerd in de catalogus (WordCat Local). De functie van het interbibliothecair leenverkeer (IBL) werkt echter in de Nederlandse Centrale Catalogus beter dan in WorldCat Local.

Vindplaats

Tilburg University heeft meer dan 800.000 gedrukte werken. De meest recente uitgaven of relevante literatuur voor de verschillende opleidingen zijn te vinden op niveau 2 van de bibliotheek.

De overige boeken staan in het Centraal Boeken Magazijn (CBM) ook wel depot genoemd. Deze boeken zijn aan te vragen via de catalogus.