University Library

Webgids EU organisaties: websites en publicaties voor studenten

De Europese Unie (EU) is gebaseerd op twee verdragen: Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De lidstaten van de EU hebben een deel van hun besluitvormingsbevoegdheden gedelegeerd aan gezamenlijke instellingen die zij hebben opgericht. Naast de 7 instellingen heeft de EU nog andere organen en agentschappen die een specifieke rol spelen in de organisatie van de Europese Unie. Deze instellingen en andere organen publiceren verschillende documenten.