University Library

Wet- en regelgeving universiteitsbibliotheek

Op zoek naar wetteksten, verdragen of andere regelgeving kies dan voor een van de volgende bestanden:

  • Overheid.nl: Wetten: volledige teksten van alle geldende Nederlandse regelgeving (wetten, amvb's en koninklijke besluiten).
  • Kluwer Navigator: portaal met juridische databanken voor Nederlands recht, bevat wetteksten, wetscommentaren, jurisprudentie, juridische literatuur en literatuurverwijzingen.
  • EURlex: bestanden van de Europese Unie voor het vinden van wetgeving, jurisprudentie en officiële publicaties.
  • Westlaw Next: portaal met toegang tot wetgeving, jurisprudentie, verdragen en juridische tijdschriften van met name de Verenigde Staten, Australië, Canada, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
  • United Nations Treaty Collection: bestand met de teksten van internationale verdragen.
  • Verdragenbank: databank met gegevens van verdragen vanaf 1981 waarbij Nederland partij is maar ook verdragen waarvan Nederland depositaris is (d.w.z. waarvan Nederland de administratie voert).