University Library

Gebruiksvoorwaarden licenties universiteitsbibliotheek

Auteursrechten van bepaalde publicaties en bestanden berusten niet bij Tilburg University. Tilburg University heeft voor het gebruik van dit materiaal licentiecontracten afgesloten met uitgevers.

Toegang bestanden

De toegang tot deze bestanden is beperkt tot medewerkers, studenten en bezoekers van Tilburg University.

Bepalingen

De gebruiker van de bestanden heeft zich te houden aan de volgende bepalingen:

 • Gebruik is alleen toegestaan voor research, studie- en onderwijsdoeleinden.
 • Artikelen mogen alleen voor eigen gebruik worden geprint of gedownload.
 • Het is verboden (systematisch) grote hoeveelheden van het gelicenseerde materiaal uit te printen of te downloaden. Dergelijke overtredingen van de licentievoorwaarden worden via gebruikersstatistieken geconstateerd.
   

  Overtredingen die worden vastgesteld door de universiteit of waarop zij worden geattendeerd door de uitgevers, worden gemeld aan de directie van Library and IT Services. Iedere klacht wordt onderzocht en de gebruiker wordt benaderd over zijn of haar niet geautoriseerde gedrag. De directie van Library and IT Services licht het faculteitsbestuur in waaronder de gebruiker ressorteert.

  Mogelijke juridische of financiële consequenties zijn voor de overtreder van de licentievoorwaarden.


  De algemeen geldende copyrightregels zijn op het gebruik van de elektronische media van kracht.