University Library

University Library

 

Profiel Library and IT Services

De dienst Library and IT Services (LIS) is een partner bij het realiseren van instellingsdoelen op het gebied van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. LIS stelt zich daarbij op als dienstverlener en adviseur. LIS is verantwoordelijk voor de fysieke en de digitale bibliotheek, de digitale leer- en werkomgeving, de studielandschappen, de IT-infrastructuur inclusief AV-voorzieningen en het cultureel erfgoed. Vanuit die positie biedt LIS moderne voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en de wetenschappelijke informatievoorziening en moderne diensten ter ondersteuning van onderwijs en onderzoek.

LIS wil deze missie realiseren door medewerkers en studenten diensten te leveren die:

 • Zoveel mogelijk overal beschikbaar zijn.
 • Toegesneden zijn op de wensen van de gebruiker.
 • De gebruiker in staat stellen zelf de regie te hebben over de uitvoering van haar taken.
 • Kwalitatief hoogstaand en gebruiksvriendelijk zijn.
 • Tijdige en betrouwbare managementinformatie opleveren zowel op het gebied van bestuur en beheer als op het gebied van onderwijs en onderzoek.

 Daarbij geldt dat LIS:

 • In overleg met de gebruikers in de domeinen onderwijs en onderzoek vernieuwende diensten op het gebied van onderwijsontwikkeling, IT en de wetenschappelijke informatievoorziening biedt.
 • Haar diensten levert in een beveiligde omgeving: voor alle informatie geldt dat deze alleen beschikbaar is voor wie daartoe gerechtigd is.
 • In overleg met bestuur en gebruikers haar diensten selecteert binnen het haar beschikbaar gestelde middelenkader.
 • Waar mogelijk samenwerking met andere instellingen van hoger onderwijs zoekt (o.a. SURF) om te komen tot gezamenlijke projecten en het delen van kennis.
 • Haar dienstverlening overzichtelijk en controleerbaar wil aanbieden.
 • Het als haar verantwoordelijkheid ziet om vanuit haar regierol op het gebied van IT, AV en de wetenschappelijke informatievoorziening in gesprek te gaan en te blijven met belanghebbenden bij haar dienstverlening.

Strategisch plan 2014-2017

Directeur

Contact met Library and IT Services