University library

"The only thing you absolutely need to know is the location of the library"

- Albert Einstein - 

Verplichte literatuur (Studentenboekerij) universiteitsbibliotheek voor studenten

De bibliotheek heeft verplichte literatuur van de verschillende faculteiten bijeengebracht in de studentenboekerij (SB-boeken). Deze boeken zijn niet uitleenbaar. Wel is voor elke boektitel een uitleenbaar exemplaar opgenomen in de collectie. Dit exemplaar kan twee weken geleend worden (korte leentermijn).

Vindplaats

In de catalogus (WorldCat Discovery) van de bibliotheek kun je de vindplaats van een boek uit de studentenboekerij  achterhalen. De vindplaats begint met de collectieaanduiding, daarna de letters SB, gevolgd door de eerste vier letters van de achternaam van de auteur, bijvoorbeeld SOC SB HOEK. Dit betreft dan een boek van auteur Hoek behorend tot de collectie Sociale Wetenschappen.

De boeken uit de Studentenboekerij zijn te vinden op op niveau 1 in de universiteitsbibliotheek.