Header image of Tilburg University

Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen. In visitaties en andere beoordelingen scoort de universiteit uitstekend. Zo was Tilburg University in de Nationale Studentenenquête van 2015, 2016 én 2017 de beste algemene universiteit van Nederland.

Bacheloropleidingen | Masteropleidingen | Professional Learning

Kennis, kunde en karakter

Label TEP Blauw

Als student heb je aandacht nodig en ruimte om te ontdekken wat bij je past. Tilburg University biedt hiervoor een vruchtbare voedingsbodem. Het onderwijs is gericht op diepgaande academische kennis, het trainen van professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Je leert werken aan complexe problemen in een veranderende samenleving. Daarmee willen we academische vakspecialisten afleveren met een moreel kompas. Wereldburgers doordrongen van waarden als solidariteit, inlevingsvermogen, menselijke maat en een duurzame wereld. Denkers die (goed) doen. Denkers met karakter.

Meer over het Tilburgse Onderwijsprofiel

Actieve leergemeenschap

De drempels bij Tilburg University zijn laag. We streven naar veel persoonlijk contact tussen jou als student, docenten en het opleidingsteam. We zijn een overzichtelijke universiteit die het onderwijs zoveel mogelijk in kleine groepen organiseert. Studenten en docenten vormen een leergemeenschap waarin actieve inbreng, grote betrokkenheid en inzet bij het onderwijs van groot belang is.

Hoge kwaliteit opleidingen

In visitaties en andere beoordelingen scoort onze universiteit landelijk zeer goed. Zo was Tilburg University in de Nationale Studentenenquête van 2015, 2016 en 2017 de beste algemene universiteit van Nederland. Ook in de Keuzegids Masters kwam Tilburg University in 2017 en 2016 als beste algemene universiteit uit de bus.

Factoren die bijdragen aan de hoge kwaliteit van de opleidingen zijn:

  • De sterke relatie van het onderwijs met de onderzoekspraktijk
  • Het hoge wetenschappelijke niveau van docenten
  • Intensief contact tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling
  • Training in academische, sociale, creatieve en innovatieve vaardigheden
  • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (karaktervorming)
  • Internationale oriëntatie
  • Aandacht voor loopbaanoriëntatie en ondernemerschap
  • De compacte campus
  • De uitstekende bibliotheek- en computervoorzieningen