Students working on campus

Waarom BSc Economie en Bedrijfseconomie in Tilburg?

Ben je op zoek naar een brede economische opleiding die je leert vanuit de algemene economie én vanuit het perspectief van een bedrijf actuele vraagstukken te analyseren? Dan is Economie en Bedrijfseconomie in Tilburg iets voor jou.

Een brede basis met veel keuzevrijheid

Economie en Bedrijfseconomie is een brede opleiding met veel keuzevrijheid. In het eerste jaar doe je brede economische basiskennis op. Klassieke economische onderwerpen, zoals de interactie tussen consumenten en de overheid of de wenselijkheid van economisch beleid komen aan bod . Maar je krijgt ook vakken die te maken hebben met de bedrijfsvoering van een onderneming, zoals accounting, marketing of financiering. Vanaf het tweede jaar kies je dat deel van de economie dat je het meest interessant vindt. Je kunt je richten op het financieel management van een bedrijf, het commercieel management óf je richten op algemene economie. Binnen deze drie richtingen bieden we je veel keuzevakken aan.

Omdat Economie en Bedrijfseconomie een brede opleiding is met veel keuzemogelijkheden, kun je na afronding van je bacheloropleiding instromen in een groot aantal aansluitende masteropleidingen.

Een analytische kijk

Een actueel thema dat bijzondere aandacht krijgt, is data. Bedrijven besteden veel tijd en energie aan het inrichten van data om te komen tot nieuwe inzichten. In deze opleiding bereiden we je vanuit een economische invalshoek voor op deze ontwikkeling.

De maatschappij is steeds meer op feiten gericht. Informatie vloeit ruim in deze tijd van big data. In deze opleiding leer je heel nadrukkelijk hoe je om moet omgaan met deze data om te komen tot nieuwe feiten. Je leert met moderne middelen en technieken zelf een analyse uit te voeren, zodat je vermoedens kunt toetsen aan harde cijfers. Dit stelt je in staat je advies te onderbouwen met duidelijke feiten. Tilburgse studenten Economie en Bedrijfseconomie staan bekend om hun analytische kijk en vaardigheden.

Aan de slag met actuele thema's

Veel maatschappelijke thema’s die je dagelijks in de krant ziet, zijn onderwerpen die je tijdens deze studie bestudeert. Je krijgt een integrale kijk op actuele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld:

  • Hoe kunnen bedrijven big data technologie inzetten zonder privacy risico’s te veroorzaken?
  • Hoe kunnen we door innovatie de energiemarkt omvormen?
  • Hoe kunnen we met de vergrijzing de kosten in de zorg in de hand houden?
  • Moet een multinational activiteiten verplaatsen naar China? En zo ja, welke dan en hoe?

Persoonlijke ontwikkeling

De opleiding is kleinschalig, waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis, besteden we veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je ontwikkelt praktische vaardigheden (zowel communicatief als analytisch) en een stage maakt onderdeel uit van je studie. Ook krijg je de kans een semester in het buitenland te studeren. Op deze manier kun je je straks nog beter onderscheiden op de arbeidsmarkt.