Students in the library

Vakkenpakket BSc Organisatie​wetenschappen

Jaar 1

In het eerste jaar van Organisatiewetenschappen maak je kennis met de opleiding en het studiegebied. Je verkent de basisdisciplines (organisatie)sociologie en (organisatie)psychologie en maakt kennis met wat organisaties en bedrijven nu eigenlijk zijn. Opleidingsspecifieke cursussen in het eerste jaar zijn Kernvragen organisatiewetenschappen, Gedrag in organisaties, Strategie en organisatie en Arbeidsrecht. Naast de inhoudelijke kennis leer je methoden en technieken om onderzoek te doen. In de practica leer je om zelf onderzoek uit te voeren en om daarvan verslag te doen. Ieder studiejaar verdiep je zo je academische vaardigheden.

Jaar 2

Je verdiept je verder in de theorie van de organisatiewetenschappen. Daarin leer je organisaties vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bestuderen. In een practicum ga je ook echt met deze theorieën aan de slag. Je gaat met je groepje naar een organisatie toe en onderzoekt deze systematisch. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod hoe de organisatie wordt bestuurd: de visie, het inzicht en leiderschap van individuen en groepen in die organisatie. Ook is van belang hoe en door wie beslissingen in die organisatie worden genomen: de processen van besluitvorming. Je volgt dit jaar een aantal vakken die de kern van de opleiding vormen, waaronder Organization Theory, Strategic Decision-Making en Relations and Networks of Organisations. Andere belangrijke vakken zijn Innovation and Organization en Organization Development. Deze vakken worden in het Engels gedoceerd. Een goede beheersing van de Engelse taal is dan ook een pré.

Minor

Behalve vakken van je eigen opleiding, heb je ook een vrije keuzeruimte: de zogenaamde minor. De minor houdt in dat je een drietal vakken bij een andere opleiding volgt. Bijvoorbeeld bij Organisatiewetenschappen, Online Culture: Art, Media and Society of Psychologie. Hiermee kun je een bepaald accent binnen je opleiding leggen. Je kunt je hiermee extra profileren met het oog op je toekomstige loopbaan en je hebt meer mogelijkheden bij het kiezen van een masteropleiding. Je kiest je minor in het tweede studiejaar. In het tweede en derde studiejaar volg je je gekozen minorvakken. Ook kun je ervoor kiezen je minor op een andere universiteit of zelfs in het buitenland te volgen.

Jaar 3

Het afsluitende bachelorjaar ligt het accent, naast het volgen van vakken van de gekozen minor, voornamelijk op onderzoek en integratie. Je voert in kleine groepjes een zelfstandig onderzoek uit onder begeleiding van een docent. Je opgedane kennis over organisaties ga je omzetten in het doen van zelfstandig onderzoek bij organisaties. Dat gebeurt met het vak Research in Organisations. In het vak Advies, interventie en evaluatie van het derde jaar leer je als een consultant organisatievraagstukken te analyseren en een advies op te stellen voor de aanpak ervan. Het jaar wordt afgesloten met het schrijven van je eindscriptie, de bachelorthesis. Hierin laat je zien dat je naast inhoudelijke kennis over de nodige onderzoeksvaardigeheden beschikt.