Multiple students working

Vakkenpakket LLB Rechtsgeleerdheid

Jaar 1

In het eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid verwerf je een brede basiskennis van het recht, om zo als toekomstig jurist van alle markten thuis te zijn. Je maakt kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en de grondbeginselen van het recht. De belangrijkste rechtsgebieden komen allemaal aan bod: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht, Internationaal en Europees recht.

Focus op juridische vaardigheden

Naast alle inleidende vakken in de hoofdgebieden van het recht, ligt de focus ook op het ontwikkelen juridische praktijkvaardigheden. Dit gebeurt o.a. binnen de cursus Praktijkvaardigheden Procesrecht. Hoe schrijf je een heldere opbouw van een betoog? Hoe zorg je voor een overtuigende presentatie van argumentatie en voor een adequate weerlegging van argumenten van de tegenpartij?

Bij het vak Inleiding Rechtswetenschap maak je kennis met de belangrijkste bronnen, begrippen en de grondbeginselen van het recht. Je leert bijvoorbeeld om de wettenbundel te hanteren, juridische argumentaties te analyseren, zelfstandig juridisch onderzoek te doen en een juridisch betoog te schrijven.

Goede beheersing Nederlandse taal

Taal is een essentieel onderdeel van je gereedschapskist als jurist. Daarom krijg je in het eerste jaar een taaltoets Nederlands. Hierin laat je zien dat je de onderdelen spelling, formulering en grammatica op VWO-niveau beheerst.

Jaar 2

Het nationaal recht is natuurlijk belangrijk voor ons in Nederland, maar wij zijn ook lid van de Europese Unie. Nederland werkt in internationaal verband, is lid van de Verenigde Naties en voert handelscontracten over de hele wereld. Er komen dus ook invloeden van andere rechtsstelsels om de hoek kijken. Daarom besteden we binnen de opleiding ook aandacht aan de Europese en internationale aspecten van juridische kwesties en volg je in het tweede jaar de vakken Europees Recht en Internationaal Recht.

Verder besteed je in dit jaar ook aandacht aan het verdiepen van je kennis over het Straf(proces)recht. Wat is een strafbaar feit? En wat is het verschil tussen opzet en schuld? Wanneer krijg je een boete of juist een gevangenisstraf opgelegd?

Jaar 3

Er is in het derde jaar veel ruimte om je studie aan te passen aan jouw interesses, ambities en talenten. Je kunt kiezen uit verschillende minorpakketten. Sommige studenten kiezen ervoor om de minor in het buitenland te volgen tijdens een exchange semester.

In het laatste semester van het derde jaar volg je de cursus Oefenrechtbank / Moot Court en word je in het derde jaar ook getraind in het schrijven van een pleitnota. Daarnaast leer je in deze cursus een pleidooi houden ten overstaan van een gerechtelijk college.

Tenslotte pas je alle academische vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan toe bij het schrijven van je eindscriptie: de bachelorthesis.